Zomereenzaamheid en Hitte

18 april 2024

Veel mensen die kwetsbaar zijn voor hitte, zoals 75 plussers en chronisch zieken, hebben ook te maken met eenzaamheid. In de zomer zelfs nog meer wanneer mantelzorgers en zorgmedewerkers vakantie nemen en dagbestedingsactiviteiten pauzeren. En juist dan is de –toenemende- kans op hitte het grootst. In dit webinar nemen we het onderwerp onder de loep. 

3 sprekers aan het woord:

Het webinar gemist? Start de video hieronder om terug te kijken.  

Neem de hoogtepunten van dit webinar door

Highlights van het webinar Zomereenzaamheid en Hitte

Rick Kwekkeboom, Hogeschool van Amsterdam

 • Mensen zijn vaak op meerdere terreinen kwetsbaar. Volgens onderzoek geeft de helft van de volwassenen aan wel eens eenzaam te zijn. Er is een overlap tussen deze groep en de mensen die extra kwetsbaar zijn voor hitte, zoals ouderen en mensen met gezondheidsproblemen lichamelijke beperkingen.
 • Veel mensen die kwetsbaar zijn voor hitte en eenzaam zijn, zijn afhankelijk van zorgverleners, mantelzorgers en/of vrijwilligers. Deze hulp valt in de zomervakantietijd vaak enkele weken stil. Daarom zijn deze mensen juist in de (hete) zomermaanden extra kwetsbaar. 
 • Er zijn vele vormen van eenzaamheid, zoals emotionele eenzaamheid, chronische eenzaamheid of existentiële eenzaamheid. Het is ingewikkeld om een goede vorm te vinden om deze mensen te bereiken zonder hen angst aan te jagen of een gevoel van hulpeloosheid te versterken. Het is belangrijk om de attentheid in de buurt te vergroten. Daarmee moet je niet wachten tot het heet is.

Mirjam Wakelkamp, Eén tegen Eenzaamheid

 • 250 gemeenten (dat is 80% van de Nederlandse gemeenten) doen mee aan Eén tegen Eenzaamheid. Naast sociale en zorgorganisaties in deze gemeenten doen ook steeds meer bedrijven mee, zoals supermarkten en postbezorgers.
 • Eén tegen Eenzaamheid had bij de start vooral aandacht voor eenzame ouderen. Maar in de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor eenzaamheid onder jongeren.
 • Er is een grote bereidheid tot het helpen van anderen als het gaat om familie en bekenden. Als het om onbekenden gaat, is nog 4 op de 10 mensen bereid tot het geven van informele hulp.

Esther Wienese, GGD Rotterdam

 • Ouderen willen niet betutteld worden. Daarom zochten we naar nieuwe vormen van het uitdragen van hitteadviezen. Uiteindelijk hebben we met de Theaterwerkplaats voor Ouwe Rotten het stuk ‘Heet hè!’ gemaakt. Dit theaterstuk brengt de boodschap met humor en heeft ook een nagesprek. Het wordt erg goed ontvangen door ouderen.
 • Naast ‘Zorg voor elkaar’ willen we juist meer aandacht voor zelfzorg en zelfredzaamheid.
 • Hitteadviezen als “Blijf binnen”; “Doe deuren en ramen dicht”; en “Ga maar even niet naar activiteit X” kunnen zelfs bijdragen aan eenzaamheid.

Anne-Fleur Boertje – Health Hackathon

 • Onze kernvraag was: “Hoe mobiliseren we vitale Amsterdammers om anderen die kwetsbaar zijn, te helpen?” De oplossing is de ‘Hitteheld’ geworden.
 • Vitale Amsterdammers worden onder het credo ‘Wees goed voor jezelf en je stad’ aangespoord om hitteheld te worden tijdens hete perioden. Ze krijgen een stoomcursus en er is een toolbox, met o.a. een plattegrond van Amsterdam met gekoelde locaties, het herkennen van tekenen van oververhitting, en de mogelijke wisselwerking van hitte en medicatie.

Speel hier het webinar af

Samen Klimaatbestendig

Dit webinar werd georganiseerd door Samen Klimaatbestendig in samenwerking met Klimaatverbond Nederland

Het webinar is onderdeel van de Community of Practice Hitte

Dit webinar maakt deel uit van de CoP Hitte, een informeel netwerk van decentrale overheden dat zich focust op het delen van kennis, ervaring en onderzoek over hitteadaptatie.

Werk je voor een decentrale overheid en ben je nog geen deelnemer bent van de CoP Hitte? Meld je dan aan via hitteadaptatie@klimaatverbond.nl. Meer informatie over de CoP vind je op onze projectpagina.

Voor vragen over het webinar en de CoP, neem contact op met ons team hitteadaptatie.

Madeleen Helmer
Madeleen Helmer
Melanie Miltenburg
Melanie Miltenburg
Ethan Voerman - Klimaatverbond Nederland
Ethan Voerman
Madeleen Helmer
Madeleen Helmer
Melanie Miltenburg
Melanie Miltenburg
Ethan Voerman - Klimaatverbond Nederland
Ethan Voerman