Nederland wordt vanwege klimaatverandering steeds vaker getroffen door een hitteperiode. Ook extreme hitte, boven de 35 graden, komt steeds vaker voor. Hitte leidt tot veel ongemak, gezondheidsproblemen of zelfs sterfte. Maar Nederland kent geen landelijke probleemeigenaar voor hitteadaptatie. Dat wil niet zeggen dat de noodzaak tot het voeren van integraal hittebeleid en het nemen van maatregelen tegen hittestress niet gevoeld wordt. Provincies en gemeenten vinden hierin grotendeels hun eigen weg, maar hebben behoefte aan uitwisseling van strategieën, kennis en ervaringen en toegang tot nieuw onderzoek. Om dit te faciliteren, is Samen Klimaatbestendig in samenwerking met Klimaatverbond Nederland in 2022 een landelijke Community of Practice (CoP) Hitte gestart voor gemeenten en provincies.

Waar gaat de CoP Hitte over

De CoP Hitte belicht hitteadaptatie vanuit de kwetsbaarheid van mensen voor hitte. Kwetsbaarheid vanwege hun gezondheid, hun woning en de wijk waar ze wonen.  Kortom: Gebied – Gebouw – Gezondheid

De CoP Hitte informeert en inspireert gemeenten en provincies bij de ontwikkeling van hun lokale hitteadaptatiebeleid. Tijdens tweewekelijkse digitale bijeenkomsten delen de deelnemers kennis en praktijkervaringen, nieuwe ontwikkelingen en onderzoek, en denken samen na over oplossingen voor hittestress. Eens per maand vindt er een themabijeenkomst (webinar) plaats waarbij externe deskundigen een specifiek hittethema belichten. 

CoP Hitte thema's

De CoP Hitte heeft in 2022 een reeks goedbezochte bijeenkomsten gehad, met diverse onderwerpen. Eén van de bijeenkomsten ging over de korte, maar heel hete hitteperiode in juli 2022. Hierin vertelde het Rode Kruis hoe er tijdens grote evenementen, zoals de Nijmeegse Vierdaagse, wordt omgegaan met hitte. Het RIVM lichte de activatie van het Nationaal Hitteplan toe en TU Eindhoven en de VU gaven een update over actueel onderzoek naar hitte. Andere edities gingen over de ontwikkeling van lokale hitteplannen, het Code Rood scenario voor hitte en de Menukaart Hitte die recentelijk is ontwikkeld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en de RVO, samen met het Klimaatverbond, Tauw en &Flux.

In 2023 hebben diverse thema’s de revue inmiddels gepasseerd. De webinars over het lopende NKWK onderzoek naar hitte in woningen, de voortgang van lokale hitteplannen en de ontwikkelingen op gebied van hitteadaptatie in de Amerikaanse stad Portland (waar in 2021 een extreme hittegolf plaatsvond) zijn terug te zien op de terugblik pagina's van de bijeenkomsten. Ook de verslagen van deze bijeenkomsten zijn hier te vinden. 

Voor de komende maanden staan er nog een aantal andere thema's op de agenda: Hitte in Europa: Hoe wordt er in Frankrijk omgegaan met extreme hitte?; De KNMI Klimaatscenario's; De eerste uitkomsten van de Menukaart Hitte en meer!

De themabijeenkomsten zijn kosteloos toegankelijk voor alle geïnteresseerden, ook als je niet werkzaam bent bij een decentrale overheid!

Meld je ook aan

De CoP Hitte heeft inmiddels meer dan 40 deelnemers, vanuit verschillende decentrale overheden. De digitale bijeenkomsten vinden iedere 14 dagen plaats op de donderdag, van 15:30 tot 16:30 (of tot 17:00 in geval van een themabijeenkomst). Van iedere bijeenkomst wordt een verslag gemaakt dat wordt gedeeld met alle deelnemers. De webinars van de themabijeenkomsten zijn later terug te kijken. 

Naast de tweewekelijkse digitale bijeenkomsten is het ook mogelijk om een-op-een te sparren met Madeleen Helmer, de community manager hitte en gezondheid. Werk jij bij een gemeente of provincie en zou je ook graag deelnemen? Meld je dan aan door een mail te sturen naar madeleen@samenklimaatbestendig.nl.

Team

madeleen

Madeleen Helmer

Projectleider

melanie

Melanie Miltenburg

Inhoudelijk (Beleids)medewerker

Ethan Voerman – Klimaatverbond Nederland

Ethan Voerman

Inhoudelijk (Beleids)medewerker

Samenwerking Klimaatverbond Nederland Samen Klimaatbestendig

Agenda Community of Practice themabijeenkomsten

28 maart 2024

Webinar: Zomereenzaamheid en hitte, een risicovolle combinatie

Veel mensen die kwetsbaar zijn voor hitte, zoals 75 plussers en chronisch zieken, hebben ook te maken met eenzaamheid. In de zomer zelfs nog meer wanneer mantelzorgers en zorgmedewerkers vakantie…

Lees meer
21 maart 2024

Webinar: de vernieuwde Menukaart Hitte

De Menukaart Hitte is vernieuwd. Het is nu nóg duidelijker welke stappen een gemeente kan nemen om de nadelige gevolgen van hitte aan te pakken. In 2023 testten namelijk tien…

Lees meer
14 maart 2024

Webinar over ontgroeistrategieën (degrowth) en hoe de psychologie helpt bij acceptatie

Hoewel het idee van ontgroeien (degrowth) niet direct overal enthousiasme wekt, is het belangrijk voor onze toekomst. Maar voor de acceptatie van deze beweging moeten we niet voorbijgaan aan de…

Lees meer
02 november 2023

Webinar: Nieuwe wetten voor warmte: wat moet je nu al weten?

Ben je bezig met een warmteinitiatief? Dan sta je sterker als je straks snel kunt inspelen op wetgeving die nu bij de Tweede Kamer ligt. Laat je dinsdag 12 december…

Lees meer
02 november 2023

Webinar: ‘De KNMI-klimaatscenario’s voor hitte’

Het KNMI heeft op 9 oktober 2023 de nieuwe klimaatscenario’s gepubliceerd. De scenario’s schetsen een beeld van het toekomstige ‘gemiddelde’ weer en de kans op extremen en vervangen de scenario’s…

Lees meer
05 oktober 2023

Meld je aan voor ons webinar ‘Wat Nederland kan leren van het effectieve hittebeleid in Frankrijk’

Augustus was extreem heet in Frankrijk; Code Rood werd afgekondigd in maar liefst 19 departementen. Hiermee ging ook het nationaal hitteactieplan in werking. Dit plan bevat een reeks effectieve maatregelen…

Lees meer
13 juni 2023

VNG Jaarcongres

Samen met onze partners BouwhulpGroep en NL Greenlabel zijn wij op 13 en 14 juni aanwezig op het VNG Jaarcongres in Groningen. Gezamenlijk dragen we één boodschap uit. Een boodschap…

Lees meer
14 juni 2023

VNG Jaarcongres

Samen met onze partners BouwhulpGroep en NL Greenlabel zijn wij op 13 en 14 juni aanwezig op het VNG Jaarcongres in Groningen. Gezamenlijk dragen we één boodschap uit. Een boodschap…

Lees meer
22 juni 2023

Koeltewebinar: airco, vloek of zegen?

In samenwerking met Samen Klimaatbestendig organiseren wij op donderdag 22 juni een webinar over koelte met als centrale vraag: airco, vloek of zegen? Het webinar start om 10:00 uur en…

Lees meer