Nederland wordt vanwege klimaatverandering steeds vaker getroffen door een hitteperiode. Ook extreme hitte, boven de 35 graden, komt steeds vaker voor. Hitte leidt tot veel ongemak, gezondheidsproblemen of zelfs sterfte. Maar Nederland kent geen landelijke probleemeigenaar voor hitteadaptatie. Dat wil niet zeggen dat de noodzaak tot het voeren van integraal hittebeleid en het nemen van maatregelen tegen hittestress niet gevoeld wordt. Provincies en gemeenten vinden hierin grotendeels hun eigen weg, maar hebben behoefte aan uitwisseling van strategieën, kennis en ervaringen en toegang tot nieuw onderzoek. Om dit te faciliteren, is Samen Klimaatbestendig in samenwerking met Klimaatverbond Nederland in 2022 een landelijke Community of Practice (CoP) Hitte gestart voor gemeenten en provincies.

Waar gaat de CoP Hitte over

De CoP Hitte belicht hitteadaptatie vanuit de kwetsbaarheid van mensen voor hitte. Kwetsbaarheid vanwege hun gezondheid, hun woning en de wijk waar ze wonen.  Kortom: Gebied – Gebouw – Gezondheid

De CoP Hitte informeert en inspireert gemeenten en provincies bij de ontwikkeling van hun lokale hitteadaptatiebeleid. Tijdens tweewekelijkse digitale bijeenkomsten delen de deelnemers kennis en praktijkervaringen, nieuwe ontwikkelingen en onderzoek, en denken samen na over oplossingen voor hittestress. Eens per maand vindt er een themabijeenkomst (webinar) plaats waarbij externe deskundigen een specifiek hittethema belichten.  

CoP Hitte thema's

De CoP Hitte heeft in 2022 een reeks goedbezochte bijeenkomsten gehad, met diverse onderwerpen. Eén van de bijeenkomsten ging over de korte, maar heel hete hitteperiode in juli 2022. Hierin vertelde het Rode Kruis hoe er tijdens grote evenementen, zoals de Nijmeegse Vierdaagse, wordt omgegaan met hitte. Het RIVM lichte de activatie van het Nationaal Hitteplan toe en TU Eindhoven en de VU gaven een update over actueel onderzoek naar hitte. Andere edities gingen over de ontwikkeling van lokale hitteplannen, het Code Rood scenario voor hitte en de Menukaart Hitte die recentelijk is ontwikkeld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en de RVO, samen met het Klimaatverbond, Tauw en &Flux.

Voor 2023 staan er diverse thema’s op de agenda: het lopende NKWK onderzoek naar hitte in woningen, de voortgang van lokale hitteplannen, de ontwikkelingen op gebied van klimaatadaptatie in de Amerikaanse stad Portland (waar in 2021 een extreme hittegolf plaatsvond), de (voorlopige) uitkomsten van de Menukaart Hitte, hitte en groen in de stad en hitte en klimaatrechtvaardigheid.

Meld je ook aan

De CoP Hitte heeft inmiddels zo’n 30 deelnemers, vanuit verschillende decentrale overheden. De digitale bijeenkomsten vinden iedere 14 dagen plaats op de donderdag, van 15:30 tot 16:30 (of tot 17:00 in geval van een themabijeenkomst). Van iedere bijeenkomst wordt een verslag gemaakt dat wordt gedeeld met alle deelnemers. De webinars van de themabijeenkomsten zijn later terug te kijken.

Naast de tweewekelijkse digitale bijeenkomsten is het ook mogelijk om een-op-een te sparren met Madeleen Helmer, de community manager hitte en gezondheid. Werk jij bij een gemeente of provincie en zou je ook graag deelnemen? Meld je dan aan door een mail te sturen naar madeleen@samenklimaatbestendig.nl.

Team

madeleen

Madeleen Helmer

Projectleider

melanie

Melanie Miltenburg

Inhoudelijk (Beleids)medewerker

Ethan Voerman – Klimaatverbond Nederland

Ethan Voerman

Inhoudelijk (Beleids)medewerker

Samenwerking Klimaatverbond Nederland Samen Klimaatbestendig