Klimaatverbond Nederland organiseert een webinar over CO2 in de praktijk. Deelnemers krijgen inzicht in de stevige keuzes die worden gemaakt als het gaat om hoe de klimaatcrisis doorwerkt in planning, ontwerp en aanbestedingen. Kan bij aanleg van wegen, bruggen of bij keuzen van investeringen in het openbaar vervoer en de bouw van kantoren en woningen met behulp van de CO2 prijs rekening gehouden worden met de investeringen die nodig zijn voor klimaatneutraal ontwerp of aanbestedingen? Hoe kan die crisis in termen van geld of maatschappelijke kosten worden vertaald? En als je dat doet, aan welke CO2 prijs moet je dan denken? En welke fundamentele keuzen liggen ten grondslag aan de vaststelling van die prijs.

Verder krijgen deelnemers inzicht in wat het gebruik van deze CO2 prijs dan kan gaan betekenen als je, bijvoorbeeld als overheid, een duurzame opdrachtgever en inkoper wilt zijn.

Met de klimaatconferentie in Egypte in het achterhoofd gaan we leren van de stevige inzet van het Duitse planbureau voor de leefomgeving (Umweltbundesamt) op de maatschappelijke kosten van de klimaatcrisis.

  • Astrid Matthey, onderzoeksleider van het Duitse planbureau op het gebied van milieukosten, geeft aan hoe haar organisatie is gekomen tot een geaccepteerde CO2-prijs van tegen de 700 €/ton, zoals beschreven in hun rapportage (zie hier). Welke effecten rekenen ze mee in de CO2 prijs en wat laten ze liggen? En wat betekent die CO2-prijs die - kantelpunten in het klimaatsysteem in acht nemend - boven de 900 €/ton CO2 uit zou kunnen komen als we kijken naar onze planning, ontwerpen en investeringen? De bijdrage van Astrid Matthey zal in het Engels zijn.
  • Stephan Brandligt, voormalig wethouder van de gemeente Delft, voorzitter Klimaatverbond Nederland en nu adviseur Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) voor het ministerie van IenW, reageert en we gaan met onze partners in Nederland, uit Duitsland, België, Ierland en Frankrijk in gesprek. 

Algemene informatie

  • Datum: Donderdag 24 november
  • Tijd: 10:00 – 11:30 uur
  • Locatie: online (meld je hieronder aan)

Aanmelden