Het is een bekend credo: “De energietransitie is geen technische transitie, maar een sociale transitie”. Een transitie die begint met het in samenhang beschouwen van de leefwereld van bewoners. Klimaatverbond Nederland kiest de samenlevingsroute en dus voor een brede benadering vanuit Gebied – Gebouw – Gebruiker. Hoe belangrijk die samenhang is en wat dat oplevert, illustreren we tijdens dit webinar aan de hand van twee verwante onderwerpen:

  • Biodiversiteit : welke rol speelt groen in verkoeling én waar loopt de isolatieaanpak vast als een gemeente biodiversiteit niet verwerkt in de Transitievisie Warmte? Nico Wissing van NL Greenlabel vertelt meer over het belang van biodiversiteit in de gebouwde omgeving. 
  • Warmtenetten: Deltares heeft net een onderzoek gepresenteerd waaruit blijkt dat 60% van de woningvoorraad al geschikt is voor LT-warmtenetten, en 95% is geschikt voor MT-warmtenetten. Tijdens het webinar licht Ivo Pothof van Deltares het onderzoek toe, waarna we in gesprek gaan over wat daarvan de mogelijke implicaties zijn voor kleinschalige warmte- en koudenetten.

Tijdens het webinar wordt de noodzaak voor samenwerking binnen de gemeentelijke organisatie met andere beleidsdomeinen onderstreept mét inzicht in wat die samenwerking oplevert (of tegen welke problemen je in je uitvoeringspraktijk gaat aanlopen als je de samenwerking niet opzoekt).

  • Datum: Woensdag 23 november
  • Tijd: 14:00 – 15:30 uur
  • Locatie: online (meld je hieronder aan)

Aanmelden