Het afgelopen jaar heeft Klimaatverbond Nederland met haar partners intensief onderzoek gedaan in een aantal gemeenten over de mogelijkheden voor een Maatschappelijke Dienstenorganisatie. Deze voorstudies (gefinancierd vanuit de EU City Facility) heeft ons belangrijke inzichten gebracht over de randvoorwaarden waaronder de verduurzaming van de gebouwde omgeving voldoende schaal en tempo kan krijgen. Waar TNO in haar rapport (november 2022) constateerde dat de bestaande wijkaanpak het niet redt, kan Klimaatverbond Nederland die conclusie onderschrijven. Wij presenteren de ingrediënten die – in samenhang – wél kunnen zorgen voor een haalbare en schaalbare aanpak.

Tijdens dit webinar geeft Klimaatverbond Nederland de ambtenaren handvatten voor de interne discussie over een stevige (regie)rol van de gemeente die nodig is om de maximale doelen uit de Transitievisie Warmte te halen.

Programma

Stephan Brandligt, voormalig wethouder van de gemeente Delft, voorzitter Klimaatverbond Nederland en nu adviseur Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) voor het ministerie van IenW, gaat in op de verduurzamingsopgave: waar staan we als bestuurders voor aan de lat en wat is onze grootste uitdaging?

 •  Hoe ziet de opgave voor gemeenten eruit als het gaat om de verduurzaming van de gebouwde omgeving?
 • Wat werkt, wat zijn dillema's, en hoe kan je hier als bestuurder mee omgaan?

De opdracht

Thijs de la Court, inhoudelijk medewerker bij Klimaatverbond Nederland, gaat in op de opdracht die we binnen EUCF hebben opgepakt?

 • Wat is de (omvang van de) opgave, kwalitatief en kwantitatief?
 • Wat vraagt dit aan gemeentelijke regie (en waarop?)
 • Op welke manier gaat samenwerking hierbij helpen?

De opgave

Yuri van Bergen, directeur van Bouwhulp Groep gaat dieper in op de (omvang van de) opgave, kwalitatief en kwantitatief, die ons te wachten staat en waar haast mee is geboden.

De aanpak

Jan Engels, inhoudelijk medewerker bij Klimaatverbond Nederland, gaat vervolgens in op de aanpak.

 • Hoe gaan we hier invulling aan geven aan de opgave?
 • Op welke manier krijgt samenwerking tussen alle partners een rol in de klantreis? 
 • En wat zijn de vervolgstappen die we met elkaar moeten gaan zetten?

Meld je aan voor dit webinar via het formulier onderaan de pagina. Uitgebreide informatie over dit thema vind je ook in ons online magazine. Klik hier voor het magazine.

Jaarplan_2020_Klimaatverbond_Nederland_-_Streep

Algemeen

 • Datum: dinsdag 22 november
 • Tijd: 10:00 – 11.30 uur
 • Locatie: online (meld je hieronder aan)

Jaarplan_2020_Klimaatverbond_Nederland_-_Streep

Aanmelden