Hitte is één van de gevaarlijkste klimaatrisico’s in ons land. De recente Rijksbrede Risicoanalyse Nationale Veiligheid bevestigt dit door hitte te categoriseren als ‘waarschijnlijk’ en ‘zeer ernstig’. Klimaatverbond Nederland zet zich al acht jaar in om gemeenten en andere overheden te helpen met hun hitteadaptatiebeleid. Wat doen andere gemeenten op gebied van Hitteadaptatie? Klimaatverbond pleit voor een gezamenlijke aanpak vanuit verschillende domeinen: gebied, gebouw en gezondheid. Zo dient het meerdere maatschappelijke doelen die bijdragen aan een groene en gezonde leefomgeving. 

Tijdens deze sessie in de Week van Lokaal Klimaatbeleid staan de speerpunten voor hitteadaptatie in 2023 centraal. Tijdens een inhoudelijke werksessie stellen we ze ter discussie. Samen met deelnemers, leden en partners willen we prioriteiten gaan stellen. Waar moet Klimaatverbond Nederland zich samen met haar leden het komende jaar voor inzetten als het gaat om de aanpak van hitteadaptatie? Met de inbreng van verschillende deelnemers, elk vanuit een eigen vraagstuk en stadium van beleidsvorming belooft dit een waardevolle sessie te worden. Interesse? Meld je aan!

  • Datum: Woensdag 23 november
  • Tijd: 10:00 – 11:30 uur
  • Locatie: online (meld je hieronder aan)
  • Programma: het exacte programma volgt spoedig

Aanmelden

Halte 6 - Week van Lokaal Klimaatbeleid - Hitteadaptatie