Dank aan alle overheden die de Klimaatverklaring hebben ondertekend. De Klimaatverklaring was een zichtbare actie vanuit de lagere overheden, die opriep tot daadkrachtig, lokaal, nationaal en mondiaal klimaatbeleid. Hij is tijdens de COP21 in Parijs aangeboden aan staatssecretaris Dijksma en premier Rutte. Bovendien is hij kort vóór de Parijs conferentie gepubliceerd in de grote dagbladen.