Al 125 gemeenten vulden de vernieuwde energie enquête in waardoor zij het inzicht in het beleid over energieverbruik en opwekking van hernieuwbare energie in hun gemeente actualiseerden.nDe vernieuwde enquête werd eind vorig jaar uitgestuurd naar alle (toen nog 390) Nederlandse gemeenten.

De enquête heeft net zoals de Lokale Energie Etalage zelf vijf hoofdthema's, te weten wonen, bedrijven, maatschappelijk vastgoed, hernieuwbare energie en mobiliteit. Gemeenten kunnen in de enquête aangeven welke energie-maatregelen er worden genomen binnen hun gemeente. Er werden ook enkele nieuwe vragen toegevoegd onder meer over de aanpak voor gasloze wijken, welke projectbudgetten zij beschikbaar hebben,in hoeverre zij extra aandacht hebben voor de naleving van de Wet Milieubeheer, of zij een revolverend fonds voor hernieuwbare energie hebben en hoeveel werk zij maken van de aanleg van openbaar vervoer en fietsenstallingen.

De Lokale Energie Etalage bestaat voor de ene helft uit behaalde resultaten afkomstig uit de klimaatmonitor en voor de andere helft uit informatie over de voortgang van het klimaatbeleid dat gemeenten voeren. Deze laatste gegevens komen uit de vernieuwde energie enquête.

Ontwikkelingen in energiebeleid en nieuwe iconen
Op dit moment worden de resultaten uit de enquête toegevoegd aan de website. Daarnaast zijn er veel nieuwe inspirerende ontwikkelingen op het gebied van energie en duurzaamheid te vinden op de site. Deze zijn te vinden onder ‘Lokale iconen’.

Nog niet volledig
Graag nodigen wij de gemeenten die niet hebben gereageerd uit om de enquête alsnog in te vullen en daarmee bij te dragen aan een goed inzicht in de voortgang van de energietransitie. Mocht u als gemeente deze enquête niet hebben ontvangen, meldt u dit dan alstublieft bij Martha Klein: m.klein@fairbusiness.nl. Voor meer informatie over de Lokale Energie Etalage kunt u contact opnemen met Ariane Lelieveld:
Ariane.Lelieveld@klimaatverbond.nl.