Zondag 27 maart is de eerste landelijke #dagtegengas. Dit is een initiatief van verschillende experts uit de energiewereld en creatieve sector enw ordt mede ondersteund door een brede combinatie van partijen waaronder Urgenda, de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE), Klimaatverbond Nederland, de Natuur en Milieufederaties en universiteiten. #dagtegengasgeeft tegengas. Voor Oekraïne, voor onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen, voor een lagere energierekening en voor een beter klimaat. Dit doen we door te bezuinigen op (fossiele Russische) energie. Het doel van de dag is om zoveel mogelijk huishoudens, bedrijven, overheden, organisaties en gemeenschappen te stimuleren om met grote of kleine initiatieven hun (fossiele)energieverbruik te verminderen.

#dagtegengas

Op 27 maart zullen overal in Nederland bedrijven, overheden en huishoudens meedoen om hun energieverbruik te verminderen. Alle landelijke acties en initiatieven die bijdragen aan het minderen in energieverbruik worden verzameld op het online platform en via de socialmedia kanalen. In Amsterdam, Den Haag en Wageningen zijn de eerste wijkinitiatieven, ondersteund door hun gemeente,al druk aan het werk om op zondag zoveel mogelijk energie te besparen. Denk hierbij aan energiecoaches die samen met bewoners radiatorfolie plakken, bespaardouches uitdelen en andere belangrijke maatregelen helpen te nemen.Horecaondernemingen worden gestimuleerd om op zondag de buitenverwarming uit te zetten en bezoekers met alternatieven te verwarmen. Kantoor-en winkelpanden worden opgeroepen om hun verwarming lager te zetten en verlichting buiten kantoortijden uit te zetten. Daarnaast organiseert #dagtegengas op 27 maart landelijk ook verschillende activiteiten om meer bewustwording te creëren en mensen thuis te helpen met het reduceren van hun energiegebruik.

Geldstromen naar Rusland

"Energiebesparing is essentieel om de klimaatdoelen te halen. Dit betekent het besparen van gas, olie en kolen, en is in het licht van de oorlog in de Oekraïne nog urgenter geworden. Het zal de oorlogsfinanciering van Rusland hard raken en beëindiging van deze onnodige oorlog versnellen”, aldus Richard van de Sanden, hoogleraar toegepaste natuurkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven en wetenschappelijk directeur van het Eindhoven InstituteforRenewableEnergy Systems (EIRES). “Besparen staat onvoldoende op de prioriteitenlijst van de overheid. We blijven fossiele energie inkopen vanuit Rusland waardoor de energieprijzen steeds hoger worden, de oorlog indirect gefinancierd wordt en het klimaatprobleem niet wordt aangepakt. Wij hopen op 27 maart meer draagvlak te creëren voor deze opstapelende problematiek en te bewijzen dat iedereen, ook op individueel niveau, impact kan maken door structureel energieverbruik te verminderen”, aldus Maya van der Steenhoven, initiatiefnemer #dagtegengas.

Het Gelders Energieakkoord steunt deze campagne. Weten wat jij kunt doen en hoe jij kunt deelnemen (met je organisatie)? Kijk dan op de website van #dagtegengas

Dagtegengas - Energiebesparing - Klimaatverbond Nederland