Op vrijdag 3 juni organiseert Klimaatverbond Nederland een webinar over de integrale aanpak van hitteadaptatie. Doel van deze bijeenkomst is om bestuurders van overheden en hun collega beleidsmedewerkers te informeren over de verschillende aspecten van hitteadaptatie en hoe daar nu in Nederland aan gewerkt wordt. Het webinar wordt georganiseerd met medewerking van Cathelijne Bouwkamp, wethouder van gemeente Arnhem. Een aantal (ervarings)deskundigen delen vanuit verschillende invalshoeken (gebied, gebouw, gezondheid) hun inzichten en delen hun visie op de aanpak van dit vraagstuk. 

Waarom dit webinar?

De aanpak van hitteadaptatie binnen overheden is vaak complex omdat de aanpak verschillende domeinen betreft: gebied, gebouw en gezondheid. We zien daarbij dat de armste buurten de warmste buurten zijn. Drie hitterisico’s komen hier vaak samen:

  • de versteende wijk
  • de hittegevoelige (doorzon) sociale huurwoningen
  • procentueel veel voor hitte kwetsbare bewoners, zoals ouderen en mensen met chronische ziektes. 

Een geïntegreerde aanpak van het hittevraagstuk binnen de eigen overheid is een interessante weg die meerdere maatschappelijke doelen dient in een groene en gezonde leefomgeving. Klimaatverbond Nederland pleit daarom voor een integrale aanpak in de verschillende domeinen om het hitteadaptatie-vraagstuk aan te pakken. 

Aan de slag

Wij nodigen je van harte uit voor het webinar in de vorm van een masterclass over hitteadaptatie die Klimaatverbond Nederland in samenwerking met de gemeente Arnhem vrijdag op 3 juni organiseert. Doel van deze bijeenkomst is om je te informeren over de verschillende aspecten van hitteadaptatie en hoe daar nu in Nederland aan gewerkt wordt.

Programma

  • Opening en woord van welkom door Petra Lettink, directeur Klimaatverbond Nederland.
  • Wethouder Cathelijne Bouwkamp, tevens lid van de stuurgroep DPRA, over de aanpak van hittestress in de gemeente Arnhem.
  • Werner Hagens (RIVM coördinator Nationaal Hitteplan) geeft een presentatie over de gevolgen van hitte voor kwetsbare mensen, de functie van het nationaal hitteplan en de recente doorontwikkeling naar lokale hitteplannen.
  • Edwin van der Strate (adviesbureau TAUW) geeft een overzicht van recent en lopend onderzoek naar de hitte in bestaande woningen en welke verkoelende maatregelen in beeld zijn.
  • Lisette Klok (Hogeschool van Amsterdam) presenteert de richtlijnen die zijn ontwikkeld voor verkoeling van de buitenruimte in hittegevoelige wijken.
  • Madeleen Helmer (Klimaatverbond Nederland) vertelt hoe de ontwikkeling van hitteadaptatie steeds meer leidt tot een integrale aanpak die raakt aan bredere maatschappelijke opgaven zoals de gezonde groene leefomgeving, de woonopgave en de energietransitie.

Na deze presentaties gaan we graag met je in gesprek over de vraag hoe we je in de lokale context kunnen ondersteunen bij de versterking van de hitteadaptatie binnen de maatschappelijke opgaven van jouw gemeente, provincie of waterschap.

Lees meer in ons online magazine over hitteadaptatie!

Hitte - 30 jaar webinar

Meer informatie

Wanneer: Vrijdag 3 juni 2022
Tijd: Van 10:00 tot ca. 11:30 uur
Waar: Online via Zoom
Voor wie: Bestuurders, beleidsmedewerkers, raadsleden en partners met focus op hitteadaptatie

 

Aanmelden

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.