Dit jaar organiseert Het Klimaatverbond voor de zevende keer de Groene Voetstappenactie in het kader van de Europese Mobiliteitsweek. Duurzame mobiliteit staat centraal in deze week. Vanaf maandag 17 september a.s. gaan in heel Nederland basisschoolleerlingen een week lang lopend en fietsend naar school en verzamelen hiermee Groene Voetstappen.

In heel Europa worden Groene Voestappen verzameld, de actie is onderdeel van de internationale campagne Zoom Kids on the move. Kern van de actie is een positieve insteek en het gemak van deelname. Voor elke heen- en terugreis die de leerlingen lopend, fietsend of steppend afleggen, krijgen ze een Groene Voetstapsticker die zij in een informatief stickerboekje kunnen plakken. Door de auto te laten staan, verbetert het lokale en wereldklimaat en wordt schone lucht en de veiligheid rondom school bevorderd. En door dit een week lang te doen ervaren kinderen en hun ouders dat het ook fijn is om niet altijd in de auto te zitten, de eerste stap in gedragsverandering.

Anna Schoemakers, directeur Klimaatverbond: "Wil je gedrag ombuigen naar duurzaam gedrag, dan is het van groot belang dat de school of de gemeente een norm stelt en het belang van lopen en fietsen naar school onderstreept. Het maakt de schoolomgeving veiliger, kinderen doen de noodzakelijke verkeerservaring op en er is een grote winst voor het klimaat te boeken als we voor alle korte ritten de auto laten staan. Het is belangrijk om aan kinderen te laten zien wat we samen kunnen doen aan het klimaatprobleem."

Er doen 36.430 leerlingen uit 60 gemeenten mee aan deze actie van Het Klimaatverbond. De ingezamelde Groene Voetstappen worden op 28 november tijdens de Kinderklimaattop aangeboden aan de klimaatgezant van Nederland om mee te nemen naar de VN Klimaatconferentie in Qatar in diezelfde week. Op de Kinderklimaattop gaan Groene Voetstapdeelnemers ook nadenken over een Gouden tip die zij de klimaatgezant mee willen geven. In veel deelnemende gemeenten wordt de actie maandag 17 september feestelijk afgetrapt en wordt aan het einde van de Groene Voetstappenweek een bijeenkomst met de wethouder Klimaat of Verkeer georganiseerd waarbij de voetstappen worden aangeboden. Want: minder uitstoot van broeikasgassen en duurzame mobiliteit beginnen in de eigen gemeente!

Meer informatie: www.groenevoetstappen.nl.