Het loont de moeite: een aanvraag doen voor de European City Facility (EUCF)-subsidie. Liefst acht leden van Klimaatverbond Nederland (gemeente Bunnik, De Bilt, Houten, Utrechtse Heuvelrug, Berkelland, Bronckhorst, Wageningen en Leeuwarden) deden een succesvolle aanvraag. Elke gemeente kan rekenen op € 60.000,- om financieringsconcepten te ontwikkelen die bijdragen aan een versnelling in de energietransitie. Voor gemeenten die ook graag een aanvraag willen doen voor deze subsidie is er weer een nieuwe mogelijkheid: vanaf 15 oktober start de zogenoemde "3e call". 

Waarom deze subsidie?

Gemeenten en lokale overheden spelen een sleutelrol in een duurzame Europese energietransitie. Ze hebben een enorm potentieel om uitgebreide investeringsprogramma's voor duurzame energie op te zetten (d.w.z. investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie). Ze spelen ook een sleutelrol bij het bundelen van kleinere projecten in grotere investeringsportefeuilles en bij het mobiliseren van de aanzienlijke financiële middelen die nodig zijn voor de energietransitie.

Versimpelde financiering voor ontwikkeling van investeringsprojecten

Hoewel het potentieel enorm is, zijn er fundamentele obstakels. In veel gevallen ontbreekt het aan geloofwaardige, robuuste en voldoende volwassen investeringsconcepten (inclusief een gedetailleerde beschrijving van het geplande investeringsproject en van de promotor (en) en lokale belanghebbenden, een juridische analyse, een economische en financiële analyse en de investering stappenplan). Dergelijke investeringsconcepten zijn echter een eerste voorwaarde voor toegang tot verschillende financieringsbronnen.

EUCF

In dit verband wordt in het kader van het 'Horizon 2020 Framework Programma voor Onderzoek en Innovatie van de Europese Unie' een nieuwe “pan-European City Facility”, kortweg EUCF opgezet. De EUCF is een snelle, vereenvoudigde financiële ondersteuning op maat (in de vorm van € 60.000,-). Behalve de financiering verzorgt de EUCF ook gerelateerde diensten aan gemeenten om hen in staat te stellen relevante investeringsconcepten te ontwikkelen.

3e Call

Zowel in de eerste als in de tweede call hebben verschillende Nederlandse gemeenten deze subsidie toegekend gekregen na hun aanvraag. Vanaf 15 oktober opent de 3e call. Hoe zo'n aanvraag precies in zijn werk gaat en hoe u de aanvraag als gemeente kunt indienen wordt hier uitgebreid verteld op de website van de EUCF. Voor meer informatie kunt ook een webinar terugkijken van de 2e call. Klik hier voor het webinar. 

Webinar

Klimaatverbond Nederland biedt géén ondersteuning bij het aanvraagproces. Hiervoor is speciaal een "Country Expert" aangesteld. Country Expert voor Nederland is Nanne Zwagerman. Hij is te contacten via: ce.netherlands@eucityfacility.eu. Klimaatverbond Nederland ondersteunt met name een rol in de communicatie voor de EUCF. Zo organiseren wij bijvoorbeeld op woensdag 3 november een webinar over de 3e call. Aanmelden voor het webinar kan via onderstaand formulier. Het webinar start om 10:00 uur en duurt tot ongeveer 11:15 uur.

Aanmelden

Consortium EUCF