Volgens de Energieraad zijn er tot 2020 circa 40 miljard euro aan investeringen in duurzame elektriciteit nodig om de Europese doelstellingen te halen. De huidige regeling om deze investeringen te stimuleren biedt mogelijkheden en kan verder worden ontwikkeld, maar op termijn is een leveranciersverplichting beter.

Vandaag heeft de Algemene Energieraad de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een briefadvies gestuurd over de benodigde stimulering van hernieuwbare elektriciteit. In de brief gaat de Raad in op de mogelijkheden van het huidige subsidiesysteem, de SDE+ en van de leveranciersverplichting, de effecten op de markt en de consequenties voor het behalen van de doelstelling. De brief geeft een drietal hoofdaanbevelingen. Op de website van Energieraad zal binnenkort een achtergronddocument gepubliceerd worden dat verdere toelichting geeft op dit briefadvies.

Adviestekst (pdf, 8 pag.)

Persbericht (pdf, 2 pag.)