Sturen op duurzame keuzes in beleid, investeringen en aanbestedingen is in het licht van de klimaatopgave onontkoombaar. CO2-beprijzing kan daarbij nu al als effectief instrument worden ingezet. CO2-beprijzing vindt plaats in een bredere maatschappelijke context, die steeds beter vorm krijgt doordat steeds meer organisaties gaan werken met een brede maatschappelijke impact assessment. Door als publieke, semi-publieke en private partijen samen te werken aan het verduurzamen van de bedrijfsvoering en de impact die deze organisaties hebben op de samenleving, kan de gezamenlijke impact versterkt worden.

Over het webinar

Op 4 november vertelde Diederik Samsom, de kabinetschef van Frans Timmermans, over de Europese context en over de rol van CO2-beprijzing in de Green Deal. Daarnaast deelde Maarten Otto, CEO van Alliander, zijn ervaringen met het implementeren van een interne CO2-prijs. Dit webinar kunt u hier terugkijken.

Op 9 december beschouwen we CO2-beprijzing en -monitoring in de context van de maatschappelijke impact assessment. Hoe verhouden deze instrumenten zich tot elkaar? Hoe kan een brede impact assessment helpen om vooruitgang te boeken in het werken aan de duurzaamheidsopgaven? En hoe maak je keuzes op basis van maatschappelijke dilemma’s die zichtbaar worden? Op deze en andere vragen gaan we in tijdens het webinar op 9 december.

Voor wie?

De semi-publieke sector (netbeheerders, drinkwaterbedrijven, havens), overheden (rijk, provincies, waterschappen en gemeenten) en adviseurs en kennisdragers die in dit veld actief zijn of willen worden. Doelgroep: bestuurders, MVO managers, asset managers, beleidsmakers, projectmanagers.

Programma

  • Marike Bonhof, CFO van Vitens, neemt ons mee in de laatste ontwikkelingen rondom brede welvaart in Nederland en de drinkwatersector.
  • Florian Reuter, teamleider Energie, Water en Infra bij Impact Institute neemt ons mee in de ontwikkelingen op impact meten, rapporteren en sturen. Hij geeft daarbij voorbeelden waar dit ingezet wordt en hoe organisaties dit opbouwen.
  • Vincent de Gooyert, universitair hoofddocent systeemdynamica aan de Radboud Universiteit en wetenschappelijk ondersteuner bij NGinfra, staat stil bij de implicaties van sturen en gestuurd worden op het realiseren van maatschappelijke impact, gebaseerd op recent NGinfra onderzoek waarin Nederland is vergeleken met internationale koplopers op het gebied van sturen op maatschappelijke impact.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De sessie wordt geleid door Judith van der Geer, projectleider van de Werkplaats Rekenen met de Toekomst bij Klimaatverbond Nederland.

Deelname aan het webinar is gratis. Aanmelden is verplicht.

Datum en tijd

Datum: 9 december 2021
Tijd: 08:30 uur – 10:30 uur
Platform: Zoom

Aanmelden

Klik hier om u aan te melden.