Nederland gaat stoppen met het koken en stoken op aardgas. Dit is een van de belangrijkste consequenties van het klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van het klimaat onder de twee graden Celsius te houden. Dat betekent dat ruim zeven miljoen huishoudens van aardgas af gaan en overgaan op andere manieren van verwarming, koken en het verwarmen van tapwater. Dit is een enorme verandering en uitdaging. Gemeenten, provincies, energiebedrijven, netbeheerders, milieuorganisaties en lokale energie initiatieven zien het tegelijkertijd als een kans om gezamenlijk de verduurzaming van Nederland te versnellen. Klimaatverbond Nederland tekende onlangs het manifest van HIERverwarmt voor het ondersteunen in de transitie naar gasvrij wonen.

Voor deze opgave staat hierverwarmt niet alleen. De gemeenten ontplooien activiteiten samen met energiebedrijven, netbeheerders, provincies, woningcorporaties, bouwbedrijven, milieuorganisaties,  lokale energie initiatieven en overige bewonersorganisaties om de overgang naar een aardgasvrije leefomgeving te realiseren. Omdat de aardgastransitie vele nieuwe vragen oproept, nemen we ook het initiatief om samen met deze partijen en andere overheden de kennisontwikkeling en kennisdeling professioneel te organiseren, zowel op landelijk als op regionaal niveau. Door bundeling van de krachten kunnen, middels schaalgrootte, kostenreducties plaatsvinden zodat alternatieven voor aardgas steeds goedkoper worden.

Lokale energie initiatieven zullen een aanjagersrol spelen bij de transitie door samen met gemeenten plannen te ontwikkelen en bewonersorganisaties te betrekken en begeleiden in dit proces.

HIER opgewekt, het kennisplatform van lokale energie initiatieven, zal de lokale energie initiatieven op dit terrein ondersteunen.

Wij gaan aan de slag! Doet u mee?