De eerste ronde va de aanvraagprocedure voor de Europese financiering genaamd European City Facility (EUCF) is nu geopend. Inschrijven voor deze financiering kan tot 2 oktober 2020. Normaal gesproken zou de inschrijfprocedure 2 maanden duren, maar dit is verlengd vanwege de buitengewone omstandigheden die het gevolg zijn van de uitbraak van Covid-19.

Doelstelling

De  EUCF is bedoeld om gemeenten en lokale autoriteiten te ondersteunen bij het ontwikkelen van investeringsconcepten (IC's) met betrekking tot de uitvoering van acties die zijn aangegeven in hun klimaat- en energie-actieplannen. Het uiteindelijke doel van de EUCF is het bouwen van een substantiële pijplijn van investeringsprojecten voor duurzame energie in gemeenten in Europa.

Financiële steun

De EUCF financiert met een vaste subsidie ​​van 60.000 euro de ontwikkeling van een investeringsconcept.

Voor wie en hoe?

De EUCF staat open voor alle gemeenten / lokale autoriteiten en hun groeperingen uit de EU-27 en het VK. Aanvragers hebben een politiek goedgekeurd plan voor klimaat en duurzame energie nodig. Dit omvat SEAP's (actieplan voor duurzame energie) / SECAP's (actieplan voor duurzame energie en klimaat), ontwikkeld in het kader van het convenant van burgemeesters, of plannen met een vergelijkbare ambitie met klimaat- en energiedoelstellingen voor ten minste 2020.

Bovendien moeten aanvragers blijk geven van politieke inzet voor de ontwikkeling van het investeringsconcept door middel van een steunbrief, ondertekend door de burgemeester of een andere relevante politieke vertegenwoordiger.

De aanvrager moet zich committeren aan de EUCF-monitoringperiode van twee jaar door twee eenvoudige monitoringformulieren in te dienen met kerncijfers. Controleer via deze link of uw gemeente in aanmerking komt. Let op: dit document is in het Engels. Er is geen Nederlandse vertaling beschikbaar.

Wat kan worden gefinancierd? 

De EUCF financiert activiteiten, zoals (technische) haalbaarheidsstudies, marktanalyse, stakeholderanalyse, juridische, economische en financiële analyse, risicoanalyse etc. die nodig zijn om het investeringsconcept te ontwikkelen. Deze activiteiten kunnen worden uitgevoerd door eigen medewerkers of door externe experts.

De subsidie ​​kan de daadwerkelijke investeringen niet rechtstreeks financieren, maar dekt de kosten voor het mobiliseren van middelen en toegang tot diensten om een ​​investeringsconcept te ontwikkelen.

 Criteria

Aanvragen worden beoordeeld op basis van 5 evaluatiecriteria:

  1. Investeringsomvang;
  2. Energiebesparing;
  3. Governancestructuur;
  4. Betrokkenheid van belanghebbenden;
  5. Afstemming op de EUCF-doelstellingen.

De volledige details van het evaluatieproces vindt u in de Richtlijnen voor aanvragers.

Voordelen van gezamenlijke toepassing

In overeenstemming met de EUCF-doelstellingen worden lokale autoriteiten / gemeenten sterk aangemoedigd om hun krachten en middelen te bundelen en gezamenlijke aanvragen in te dienen om de ambitie van het voorstel te vergroten en de kans op succes te vergroten. Wil je je aanmelden als groep? Kijk op onze website en kijk waar u rekening mee moet houden wanneer u als groep solliciteert.

Hoe aanmelden?

Het algemene aanvraagproces bestaat dus uit twee hoofdstappen: de controle of uw gemeente in aanmerking komt voor de financiering en de volledige aanvraag die volgt als dat zo blijkt. Het aanvraagformulier vindt u hier. Klik hier voor meer informatie over het aanvraagproces.

Meer informatie, ondersteuning en veelgestelde vragen

Lees de richtlijnen voor aanvragers en de veel gestelde vragen op de EUCF-website voordat u zich aanmeldt. U vindt deze informatie hier:

Ook kunt u meer informatie krijgen over de EUCF door hier de opname van onze EUCF lanceringswebinar en de presentatie terug te kijken. Dat kan via deze link.

Neem voor specifieke vragen contact op met deEUCF-helpdesk of via: ce.netherlands@eucityfacility.eu.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation program under Grant Agreement No 864212 - EUCF