De inzet van Energy Service Companies (ESCo's), ofwel bedrijven die diensten leveren op het gebied van energiebesparing, installatie- en gebouwbeheer, kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de energieprestatie van bestaande utiliteitsgebouwen. Het concept van ESCo-dienstverlening is het dan ook waard om verder te ontwikkelen.

Dit blijkt uit recent onderzoek naar de marktkansen en het energiebesparingspotentieel van ESCo's, uitgevoerd door BuildDesk in opdracht van Agentschap NL. ESCo's kunnen de komende twee jaar circa een kwart van de verwachte gasbesparing in de utiliteitsbouw realiseren, waarbij de overheid de markt stimuleert als 'launching customer'.

In het buitenland - landen als de Verenigde Staten, Duitsland en Engeland - wordt al veelvuldig gebruik gemaakt van de diensten van ESCo's. Gemiddeld wordt in deze landen een besparing van 30% gegarandeerd. In Nederland staat de ESCo-markt echter nog in de kinderschoenen, waardoor veel besparingpotentieel onbenut blijft. "ESCo-dienstverlening is uitermate geschikt om met weinig 'beleidsgeld' veel te bereiken. Het realiseert energiebesparing en creëert waardegroei van vastgoed en werkgelegenheid", licht Albert Hulshoff, adviseur utiliteitsbouw bij Agentschap NL toe. "ESCo's zijn bovendien uitermate geschikt om de split incentive te doorbreken. Eigenaar en huurder worden beiden beter van de investering". 

Knelpunten en kansen 
Voor de ontwikkeling van de ESCo-markt in Nederland moeten nog wel enige hobbels genomen worden. Onbekendheid over de dienstverlening en de ervaren complexiteit zijn nu nog belangrijke knelpunten volgens het onderzoek. Daarnaast worden wantrouwen en de aanbestedingkosten genoemd. Het creëren van duidelijkheid en transparantie over het dienstenaanbod is dan ook een eerste voorwaarde om het besparingspotentieel door middel van ESCo's te realiseren. Daarnaast speelt de standaardisering van contractvorming en de oprichting van een platform van aanbieders - gericht op, voorlichting, productontwikkeling en standaardisatie - een belangrijke rol. 

Rol voor de overheid
Ook het realiseren van voorbeeldprojecten wordt als een belangrijke kans gezien. Hulshoff: "De overheid kan hier als 'launching customer' een belangrijke rol spelen. De overheid is een veilige klant voor alle partijen en kan de investeringen direct als bezuiniging inboeken op de begroting. Als voortrekker kan de overheid een schat aan ervaringen opbouwen, waar de utiliteitsbouw in brede zin van kan profiteren". 

Bron: Persbericht 10 februari 2011 Duurzaam Vastgoed portal AgentschapNL

Lees ook: wereldwijd 70% energiebesparing mogelijk door gebruik te maken van bestaande technieken en kennis (NewScientist januari 2011)