Agentschap NL heeft woensdag, op het congres Warmte in de industrie in Utrecht een nieuwe internetapplicatie gelanceerd met informatie over de warmtevraag en -aanbod in Nederland. Met de warmteatlas kan bijvoorbeeld gekeken worden waar een restwarmteoverschot is of waar industrie met een grote warmtevraag zich bevindt.

De warmteatlas is samengesteld door Agentschap NL op basis van informatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), TNO, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het elektronisch Milieujaarverslag (EMVJ), Alliander en het Landbouw Economisch Instituut (Lei). "Alle informatie die we van deze bronnen hebben gekregen, is nu in de kaart verwerkt", zegt woordvoerder Nicole Wegman van Agentschap NL. "Als er nieuwe informatie beschikbaar komt, wordt die erin verwerkt, de kaart blijft dus voortdurend actueel", aldus Wegman.

Naast Alliander zijn ook de overige netbeheerders in Nederland benaderd, maar die zijn nog bezig met het verzamelen van de warmtegegevens in hun werkgebied. Zodra die informatie door deze netbeheerders beschikbaar wordt gesteld, komt het op de kaart. Hetzelfde geldt voor warmtevraag- en aanbod in de utiliteitsbouw, die informatie wordt nog door het CBS verzameld. Behalve vraag en aanbod is een keur aan warmte-informatie beschikbaar, van verleende vergunningen voor geothermie tot gerealiseerde biomassaprojecten, en van het warmteverbruik door huishoudens tot diepe geothermie.