Wethouder Menno Tigelaar opende 17 juni de Energie- en grondstoffenfabriek Amersfoort. Het is de eerste fabriek in Europa die uit afvalwater kunstmest produceert dat direct klaar is voor gebruik.

Wthouder Tigelaar verrichtte samen met Dijkgraaf Tanja Klip-Martin, Heemraad Bert van Vreeswijk, Gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof, Robert F. Kennedy Jr. (boardmember Ostara), Joost Buntsma (directeur Stowa) de officiële opening Energie- en grondstoffenfabriek Amersfoort.

Wat moet er volgens wethouder Tigelaar gebeuren om de energietransitie te versnellen?

De urgentie moet duidelijker worden uitgedragen.  Op alle niveau’s moet een dringende boodschap worden afgegeven. De centrale overheid kan dat doen door klimaatdoelen vast te leggen in wetgeving. Maar ook decentrale overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties moeten laten zien dat we NU in actie moeten.

Wat doet gemeente Amersfoort om de doelen van het energieakkoord te halen?

Wethouder Tigelaar: "We voeren actief klimaatbeleid met als doelstelling een CO2-neutrale stad in 2030. Activiteiten en manier van werken zijn vastgelegd in een Plan van aanpak CO2-neutrale stad. We zetten in op de kracht van de stad."

Voorbeeld projecten: 

-          2000  Nul- op-de-meter woningen voor 2020

-          Gemeentelijke daken beschikbaar stellen voor zonnepanelen van energie coöperaties

-          Duurzame renovatie Stadhuis

-          Duurzaamheidsfonds voor kansrijke initiatieven uit de stad

Meer informatie over de grondstoffenfabriek: http://www.vallei-veluwe.nl/actueel-0/nieuws/nieuws-2016/juni/opening-energie/
Meer over energieverbruik en energieopwek op: http://www.lokaleenergieetalage.nl/gemeente-zoeken/amersfoort