De maatregelen naar aanleiding van het Coronavirus volgen zich in rap tempo op en nu is er de algemene sluiting van de scholen. Met die meer dan begrijpelijke maatregel, komt abrupt een einde aan een alternatief plan dat wij voor het weekend met de scholen hebben besproken: het maken en insturen van een video over de klimaatactie van de klas, gevolgd door de bekendmaking van beste klimaatactie op donderdag 19 maart 2020.

Alternatief programma

Als gevolg van de landelijke maatregelen begrijpen we uiteraard dat het onmogelijk is geworden om nu de video te maken over de klimaatactie die de kinderen hebben gedaan in aanloop naar de Kinderklimaattop. De video’s en het toekennen van de Philip de Roo-prijs voor de beste klimaatactie was ons beste alternatief tot het moment van de recent genomen maatregelen van ons kabinet. Ook leek het ons leuk om in een later stadium alsnog klassikaal gesprekken te voeren met wethouders en/of raadsleden over het klimaat. Die plannen zijn tot nader order uitgesteld.

Erkenning voor de klimaatactie van de kinderen

Ons doel is en blijft in elk geval erkenning te geven voor al het werk dat de kinderen en leerkrachten hebben gestoken in hun klimaatactie in aanloop naar de Kinderklimaatop. Het alternatieve plan blijft daarom overeind staan, maar ligt tot nader order stil. We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten of en hoe we dit plan in een later stadium alsnog kunnen gaan uitvoeren. Voor nu geldt boven alles de gezondheid van iedereen.

De betrokken scholen zijn inmiddels over dit besluit geraadpleegd.