Amsterdam brengt alle mogelijkheden voor zonnepanelen op Amsterdamse daken in beeld. Vanaf 1 juli is de Amsterdamse Zonatlas online te bekijken via de website www.amsterdam.nl/zon.

Op deze interactieve kaart kunnen Amsterdammers in een oogopslag zien welke daken geschikt zijn voor het opwekken van zonne-energie. Wethouder Van Poelgeest van Klimaat en Energie: 'De kwaliteit van zonnepanelen is de afgelopen jaren toegenomen en de prijs sterk gedaald. Het loont dan ook om nu te investeren in zonnepanelen. Ik merk dat veel bewoners en bedrijven erover denken om zonnepanelen te plaatsen. We ondersteunen ze hierbij graag met de Zonatlas waarmee ze in een minuut kunnen zien waar en wanneer op hun eigen dak zonnepanelen rendabel zijn.'

Doordat de Zonatlas gebruik maakt van kadastrale gegevens, luchtfoto's, hoogte- en klimaatinformatie en historische weergegevens, wordt nauwkeurig geschat hoeveel zon er op een specifiek dak valt. De Zonatlas houdt rekening met de hoogte van gebouwen, bomen, schoorstenen, oppervlakte van het dak, hellingshoeken en de hoeveelheid zon. Ook kunnen inwoners verschillende berekeningen uitvoeren over bijvoorbeeld de terugverdientijd van de investering. De rekenhulp geeft automatisch aan voor welk deel van het dak zonnepanelen het meest geschikt zijn. Het model komt uit Duitsland en is ontwikkeld door Tetraeder die samen met het Klimaatverbond werkt aan de uitrol van de Zonatlas in Nederland. De kaart is mede mogelijk gemaakt door samenwerking met en financiering van de Amsterdamse stadsdelen.

Zonne-energie voor 45.000 huishoudens in 2020

Amsterdam wil het gebruik van zonne-energie flink stimuleren. Het doel is om in 2020 maar liefst 45.000 huishoudens van zonnestroom te voorzien. Zonne-energie zorgt voor minder CO2-uitstoot, houdt de energierekening van Amsterdammers betaalbaar en zorgt voor het versterken van de lokale economie. De Zonatlas is één van de initiatieven om bewoners en bedrijven te helpen bij energiebesparing en energieopwekking. Op de website amsterdam.nl/zon is een stappenplan te vinden waarmee mensen direct aan de slag kunnen. Ook is er een kaart waar opstaat waar in Amsterdam al zonnepanelen liggen Verder worden er dit najaar in de stadsdelen informatiebijeenkomsten georganiseerd waar men terecht kan met alle vragen over zonnepanelen. Amsterdam biedt bovendien aantrekkelijke financieringsmogelijkheden voor zonnepanelen via de Energielening en het Amsterdams Investeringsfonds.

Fotoprijsvraag 'Zoek de zonnepanelen op'

Met de fotoprijsvraag ' Zoek de zonnepanelen op' worden Amsterdammers uitgedaagd om deze zomer foto's te maken van slimme en originele toepassingen van zonnepanelen in binnen-en buitenland. De winnaar krijgt een bijdrage aan een zonnesysteem van € 500,-. De jury onder leiding van wethouder Van Poelgeest beoordeelt de ingezonden foto's. Met het live gaan van de Amsterdamse zonatlas beschikt nu 24% van de Nederlanders over onafhankelijke actuele en accurate informatie over de terugverdientijd van zonnepanelen op hun dak.