Het eerste flexitariër-convenant ter wereld is een feit: Amsterdam en Wageningen hebben vandaag met Natuur & Milieu een flexitariër-convenant afgesloten om hun inwoners te stimuleren vaker plantaardig te eten. Klimaatverbond roept haar leden op dit voorbeeld te volgen.

Op het Amsterdamse Stoperaplein vond gistermiddag de ondertekening plaats. In de convenanten spreken de steden af dat er onder andere in de horeca, gemeentelijke instellingen en op grootschalige evenementen meer aanbod van plantaardige alternatieven voor vlees komt. Dit is goed voor gezondheid, milieu en dierenwelzijn. Natuur & Milieu, Amsterdam en Wageningen roepen gemeenten binnen én buiten Nederland op om zich aan te sluiten bij dit convenant. Klimaatverbond was ook bij de ondertekening aanwezig en roept haar leden op het voorbeeld van Klimaatverbondleden Wageningen en Amsterdam te volgen.  

Illuster rijtje wereldsteden
Amsterdam en Wageningen voegen zich bij wereldsteden als Londen, New York, Brussel en San Francisco. Ook deze steden stimuleren hun inwoners om vaker te kiezen voor plantaardig eten. De initiatieven van deze steden werden met groot enthousiasme ontvangen door zowel burgers, horeca als bedrijfsleven.

Start tweede week grootschalige uitdeelactie
Het convenant is onderdeel van een grootschalige flexitariër-campagne waarin Nederland massaal kennismaakt met vleesvervangers. De campagne van Natuur & Milieu is bedoeld om Nederlanders te verleiden om vaker te kiezen voor een plantaardig alternatief. In het kader van de campagne start vandaag de tweede uitdeelweek van de grote uitdeelactie van Natuur & Milieu: iedereen die vlees koopt bij de Jumbo, krijgt er een gratis vleesvervanger bij. In totaal zullen 2 miljoen vleesvervangers worden uitgedeeld, waarmee het de grootste uitdeelactie in Nederland ooit is.

Verleiding nu ook regionaal
Tjerk Wagenaar, directeur Natuur & Milieu: 'Wij zijn erg verheugd dat Amsterdam en Wageningen  een Flexitariër-convenant met ons sluiten. Onze  landelijke flexitariër-campagne wordt hiermee versterkt door lokale initiatieven in deze gemeenten en vice versa. Mensen kunnen nu zelf proeven hoe lekker plantaardig eten kan zijn. We roepen gemeenten binnen en buiten Nederland op om het voorbeeld van Amsterdam en Wageningen te volgen.'

Lex Hoefsloot, wethouder Wageningen: 'De flexitariër-campagne past uitstekend in de ambitie van Wageningen om in 2030 klimaatneutraal te zijn. We vinden het belangrijk om als gemeente een signaal af te geven richting onze inwoners en het bedrijfsleven om minder vlees te consumeren en daarmee de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. En de campagne sluit natuurlijk naadloos aan bij Wageningen Vegastad, de titel die we in 2012 kregen omdat we de meest vriendelijke stad zijn voor vegetariërs'.

Maarten van Poelgeest, wethouder Amsterdam: 'Onze manier van leven is van grote invloed op de staat van onze planeet. Helaas beseffen we dat vaak te weinig. Dat geldt ook meer specifiek voor ons dagelijks consumptiepatroon.  En dat terwijl er heel veel mogelijk is! Met deze campagne willen we aan de Amsterdammers en de rest van de wereld duidelijk maken dat je zelf het verschil kan maken en hoe je dat kan doen.'

Indirect energieverbuik en uw lokale klimaatbeleid

Bij de 0-meting voor haar klimaatbeleid becijferde de gemeente Wageningen onlangs de CO2 uitstoot binnen haar gemeente. Het energiegebruik voor het verwarmen van gebouwen, voor mobiliteit en andere vormen van direct energieverbruik hebben een uitstoot van 247 kiloton CO2 tot gevolg. Het indirecte energieverbruik  is goed voor maar liefst 254 (!) kiloton CO2. Het grootste deel van indirect energiegebruik komt voor rekening van voedsel en met name van vlees.   

Trend: steeds meer flexitariërs

Amsterdam en Wageningen spelen met het convenant in op een trend: 86% van de Nederlanders is flexitariër. Een flexitariër eet minstens 1 keer per week geen vlees. De verwachting is dat de komende jaren steeds meer mensen gaan kiezen voor plantaardige alternatieven voor vlees. Een uitstekend moment voor horeca, bedrijfsrestaurants, scholen, zorginstellingen en sportkantines in gemeenten om in te spelen op deze trend. De meeste Nederlanders zijn flexitariër omdat ze meer willen variëren met eten en om gezondheidsredenen. Daarnaast leveren ze graag een bijdrage aan milieu en dierenwelzijn.

Meer informatie over alle activiteiten van de gemeenten Amsterdam en Wageningen is hier te vinden: Convenant-Amsterdam (pdf) en Convenant-Wageningen (pdf).