Hoeveel energie wordt er in mijn buurt verbruikt? Hoeveel energie verbruikt het bedrijventerrein bij mij om de hoek? Waar liggen de kansen voor zonne-energie? En waar voor windenergie? Waar zijn er kansen om de vraag naar energie te combineren met het (duurzame) aanbod? De interactieve Amsterdamse Energie Atlas, die op 17 april werd gepresenteerd in de Amsterdam ArenA, brengt de antwoorden op al deze vragen letterlijk in beeld.

De stad Amsterdam staat voor enorme uitdagingen. Het aantal inwoners in de hoofdstad zal de komende jaren met 100.000 tot 150.000 mensen toenemen. Nu al spendeert Amsterdam jaarlijks maar liefst 2 miljard euro aan energie. Tegelijkertijd wil de hoofdstad in 2025 40% minder CO2 uitstoten dan in 1990, en in 2040 75%. Hoe blijft Amsterdam leefbaar en betaalbaar op de lange termijn?

De sleutel ligt in een snelle transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Want verbruik van hernieuwbare energiebronnen kost uiteindelijk vele malen minder, de bron is onuitputtelijk en de stad vervuilt minder. De nieuwe Amsterdamse Energie Atlas brengt alle data op het gebied van energieverbruik, kansen voor besparing en mogelijke energiebronnen in de stad overzichtelijk bij elkaar. Per buurt, wijk en zelfs blok. Alle gegevens zijn als open data beschikbaar via een interactieve kaart op http://maps.amsterdam.nl/. De gemeente Amsterdam heeft de atlas gemaakt in samenwerking met netbeheerder Liander (die gemeenten gratis data aanbiedt voor eigen gebruik), Waternet, energieproducent NUON, TNO, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) en Amsterdam Smart City. Bedrijven en organisaties kunnen op basis van deze data zelfstandig producten en diensten ontwikkelen voor energiebesparing en duurzame opwekking.

De Energie Atlas heeft de kansen voor het opwekken en onderling uitwisselen van energie in Amsterdam Zuidoost al in beeld gebracht en geanalyseerd. Dit in het kader van het project Energiek Zuidoost, de verzamelnaam van projecten om de CO2-uitstoot in het gebied tussen ruwweg de Amsterdam ArenA en het AMC te verminderen. De Atlas toonde dat er veel kansen liggen voor het gebruik van lokale restwarmte, zoals van kantoren, datacenters en het AMC. Inmiddels zijn de gemeente Amsterdam en Amsterdam Smart City hierover in gesprek met alle betrokken partijen.