Vanaf heden is Klimaatverbond Nederland door de Belastingdienst erkend als 'algemeen nut beogende instelling'. Dit betekent dat we geen belasting hoeven te betalen over nalatenschappen of schenkingen. Schenkingen die u doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.