Op 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, verschijnt de zesde Duurzame 100. Deze jaarlijkse ranglijst van Trouw biedt een overzicht van de honderd personen die sinds afgelopen najaar het meest hebben gedaan om Nederland te vergroenen. Vol trots kan het Klimaatverbond melden dat onze directeur projectbureau Anna Schoemakers dit jaar terug is te vinden op de 98ste plaats in de Duurzame 100.

Trouw motiveert de nominatie van Anna als volgt: "Als duurzaamheid het antwoord is, wat is dan de vraag? Met dit kernachtige statement op LinkedIn laat zij zien waar ze staat. Voor ze in 2011 de leiding kreeg over campagnes en projecten bij het Klimaatverbond, zette Anna Schoemakers zich al in voor duurzaamheid en klimaat, bij programmabureau Klimaat voor Ruimte en als Amsterdams raadslid. Het Klimaatverbond, een netwerk van ruim 150 gemeenten, provincies en waterschappen, werkt via lobby en projecten, zoals de Zonatlas, de Energy Battle en de Energiecafés, aan effectief (lokaal) klimaatbeleid. Ook in Schoemakers bedrijfje BabyBeGood draait het om duurzaamheid: een groene babydoos, als alternatief voor de Blije Doos voor jonge ouders."

De jury van de Duurzame 100 heeft honderd Nederlanders geselecteerd die tussen najaar 2013 en zomer 2014 zijn opgevallen door bijvoorbeeld ondernemerschap, politieke bevlogenheid of wetenschappelijk onderzoek. Hun activiteiten betreffen een breed scala van groene onderwerpen, van energiebesparing tot klimaatverandering en van schoon vervoer tot duurzame voeding. Voor de Duurzame 100 wordt in de eerste plaats gekeken naar de bijdrage die een genomineerde sinds de vorige editie van de Duurzame 100 (oktober 2013) aan een duurzamer Nederland heeft geleverd. Bij de bepaling van de volgorde op de ranglijst wordt onder meer gekeken naar daadkracht en impact, charisma, innoverend en vernieuwend vermogen, een brede visie, contacten en deskundigheid. Het uitgangspunt van de Duurzame 100 van Trouw is wie er in het afgelopen jaar in staat is gebleken om op een authentieke, geloofwaardige en overtuigende manier een duurzame boodschap over te brengen aan een groot publiek en in staat is geweest om burgers aan te zetten tot gedragsverandering.