Sinds 1 maart wordt Het Klimaatverbond versterkt door Anna Schoemakers, directeur projecten en campagnes. Anna Schoemakers is van huis uit politicoloog en werkte o.a. bij het programmabureau Klimaat voor Ruimte aan instrumenten voor lokale klimaatbeleid. Als raadslid bij stadsdeel Amsterdam Zuid had zij openbare ruimte, klimaat en duurzaamheid in haar portefeuille.

Amsterdam Zuid werd tijdens het laatste Klimaatcongres benoemd als voorloper. Bij Stichting Kairos Tools, de ontwikkelaars van de socialmediatool Treemagotchi ontwikkelde zij de acties voor Treemagotchi voor gemeenten, waarmee lokale overheden burgers via social media bij lokaal klimaatbeleid kunnen betrekken. De komende maanden werft zij fondsen en werkt zij mee aan de doorontwikkeling van publiekscampagnes als Groene Voetstappen, de Nationale Kinderklimaattop, de winkeldeuractie Houd de Warmte Binnen en de nationale energiebespaardag Warme Truiendag.Volg Anna Schoemakers en het laatste nieuws over lokaal klimaatbeleid op www.twitter.com/klimaatverbond en www.twitter.com/Annaschoemakers.