Eind april nam Annemieke Traag afscheid als gedeputeerde van de Provincie Gelderland. Vier jaar geleden trad zij namens D66 aan in het college van Gedeputeerde Staten met als portefeuille milieubeleid, klimaat en energie, innovatie, jeugdzorg, cultuur en cultuurhistorie. Tevens zal zij binnenkort afscheid nemen van Klimaatverbond Nederland, waarvoor zij momenteel nog als bestuurslid actief is. Klimaatverbond Nederland wil Annemieke Traag hartelijk bedanken voor haar inzet en wenst haar veel succes toe in haar verdere (duurzame) carrière.

Lees hier de toespraak die Clemens Cornielje, Commissaris van de Koning van de Provincie Gelderland, heeft gehouden naar aanleiding van het afscheid van Annemieke Traag.