Wethouder Margreet Van Gastel lanceerde op 9 mei jl. in de Eusebiuskerk in Arnhem de eerste interactieve zonatlas van Nederland. De gemeente Arnhem heeft samen met de provincie Gelderland, Klimaatverbond Nederland en het Duitse bedrijf Tetraeder een uniek instrument ontwikkeld waarmee Arnhemmers binnen een halve minuut kunnen zien waar en wanneer op hun eigen dak zonnepanelen rendabel zijn.

De interactieve zonatlas is sinds 9 mei te vinden op de website www.zonatlas.nl/arnhem en wordt zeer druk bezocht! Inwoners en bedrijven van Arnhem kunnen in één oogopslag zien of hun dak geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen en het opwekken van zonne-energie. De zonatlas houdt rekening met de hoogte van gebouwen, bomen, oppervlakte van het dak, hellingshoeken en de hoeveelheid zon. Ook kunnen er verschillende berekeningen worden uitgevoerd over bijvoorbeeld de terugverdientijd van de investering. De rekenhulp geeft automatisch aan voor welk deel van het dak zonnepanelen het meest geschikt zijn.

Collectief inkoop stimuleren

Bijkomend doel van de initatiefnemers is het collectief inkopen van zonnepanelen stimuleren. Door de collectieve inkoop van zonnepanelen dalen de prijzen en schakelen steeds meer mensen over naar stroom van hun eigen dak. Overal gaan gemeentelijke en burgerinitiatieven van start om gezamenlijk zonne-energie te produceren en bundelen verenigingen de krachten van consumenten. De zonatlas maakt dit voor Arnhem nog eenvoudiger. Klimaatverbond wil deze tool samen met Tetraeder, ook in andere steden uitrollen om de transitie naar een duurzame energievoorziening te versnellen. Arnhem is de eerste Nederlandse gemeente waar de vertaalslag van het Duitse model is gemaakt. In Duitsland nam de aanschaf van zonne-panelen in gemeenten waarvoor de zonatlas beschikbaar is met 19% toe.

Energie Made in [Arnhem]

De gemeente Arnhem wil met dit initiatief inwoners en bedrijven helpen met energiebesparing en energieopwekking. Arnhem is de eerste stad in Nederland waarvoor dit interactieve instrument beschikbaar is. Margreet van Gastel: “De zonatlas helpt om onze doelstellingen op energiegebied te relaiseren. De gemeente streeft naar een energiebesparing van 3% en een toename van duurzame energieproductie van 7%. Dat moet in 2014 bereikt zijn. De zonatlas sluit bovendien prachtig aan bij ons initiatief Energie made in [Arnhem] waarbij we als gemeente samen met onze inwoners en ondernemers samenwerken op het gebied van duurzaamheid en klimaatverbetering. “

Bekijk hier de uitzendingen over de zonatlas in de lokale en regionale pers: