Op 26 november a.s. zullen 60 basisschoolleerlingen uit heel Nederland meedoen aan de Kinderklimaattop in Den Haag. In vijf verschillende werkgroepen wordt gewerkt aan tips om klimaatverandering tegen te gaan. Deze tips worden gepresenteerd aan een jury met o.a. de Nederlandse klimaatgezant Hugo von Meijenfeldt en de jongerenvertegenwoordiger.

Eén tip zal worden verkozen tot Gouden Tip die het ministerie van I&M zal proberen ten uitvoer te brengen. Ook zal de klimaatgezant de Groene Voetstappen in ontvangst nemen die door bijna 36.000 kinderen zijn verzameld tijdens de Europese Mobiliteitsweek. Deze worden later die week tijdens de VN Klimaattop in Qatar aangeboden aan Christiana Figueres, de voorzitter van de klimaattop.
Voor meer informatie over de Kinderklimaattop en de campagne Groene Voetstappen: zie www.groenevoetstappen.nl.