Op maandag 22 juni lanceerde de Nederlandse Klimaatcoalitie tijdens haar zomerevent een online platform voor klimaatneutraal ondernemen. Bedrijven en organisaties vinden hier alles wat zij nodig hebben om zelf aan de slag te gaan. Inmiddels sloten zich ruim 200 bedrijven en organisaties aan bij de Klimaatcoalitie, een initiatief van MVO Nederland, Natuur & Milieu, Klimaatverbond Nederland en het ministerie van Infrastructuur & Milieu. Doelstelling voor 2015 is tenminste 1000 deelnemers die samen laten zien dat klimaatneutraal haalbaar en rendabel is.

Tijdens het event discussieerden ruim honderd aanwezige deelnemers met elkaar over het bereiken van klimaatneutraliteit en luisterden zij naar bijdragen van onder anderen staatssecretaris Mansveld, Aart van Veller (Vandebron), Thijs de la Court (Klimaatverbond Nederland) en de Nederlandse klimaatgezant Michel Rentenaar. In de verdiepingssessie die Klimaatverbond Nederland organiseerde werd dieper ingegaan op het leiderschap dat nodig is in een nieuwe economie. Met inspirerende bijdragen van Antoine Heideveld (Het Groene Brein), Siward Zomer (ODE Decentraal) en Lara de Brito (wethouder Wageningen).

Klimaatneutraal

Deelnemers aan de Nederlandse Klimaatcoalitie onderschrijven door middel van een gedragscode, dat zij uiterlijk in 2050 klimaatneutraal zijn. Organisaties voor hun eigen bedrijfsvoering en overheden ook voor hun gebied. Om te beginnen formuleert elke deelnemer een fikse ambitie voor 2020, die kan worden gerealiseerd door te besparen, te vergroenen en het laatste beetje op eerlijke wijze te compenseren. Vertrekpunt is een nulmeting, waarbij de CO2e footprint wordt berekend. Binnen de coalitie wisselen de deelnemers kennis uit en stimuleren zij elkaar om de doelstellingen te behalen. Vanuit de coalitie worden middelen aangereikt en de juiste partners met elkaar in contact gebracht. Deelname is gratis.

Geen tijd te verliezen

Met de Nederlandse Klimaatcoalitie willen overheden, NGO’s en bedrijfsleven toewerken naar een klimaatneutrale samenleving verdergaande klimaatverandering zoveel mogelijk te voorkomen. De 2 graden doelstelling heeft immers al ingrijpende gevolgen. Zoals de uitspraak van de rechter in de klimaatzaak van Urgenda aantoont, is er ten aanzien van het klimaat geen tijd meer te verliezen. Klimaatverandering vraagt hier en nu actie. Klimaatverbond Nederland roept overheden, bedrijven en organisaties op zich bij de Nederlandse Klimaatcoalitie aan te sluiten via www.klimaatcoalitie.nl. Meer informatie is ook te vinden onder het  tabblad 'Klimaatcoalitie'.

Downloads

Verslag verdiepingssessie leiderschap KVN
Gedragscode samenwerking (concept 20 april 2015)
Presentatie Lara de Brito (wethouder gemeente Wageningen)
Presentatie Antoine Heideveld (Het Groene Brein)