Op 4 juni ondertekent Robert Linnekamp als voorzitter van het Klimaatverbond een Green Deal met Joop Atsma, staatssecretaris van milieu. De ondertekening zal plaatsvinden tijdens een bijeenkomst voor bestuurders op 4 juni, voorafgaand aan het VNG-congres.

Tijdens de bijeenkomst voor bestuurders wordt er nader ingegaan op de veranderende rolopvatting voor lokale bestuurders. Het lokale klimaat- en energiebeleid is anno 2012 steeds meer afhankelijk van de samenwerking met de samenleving. Een energieke samenleving waar veel verscheidenheid en mogelijkheden aanwezig zijn. Voor het lokaal bestuur vergt dit een andere rolopvatting: meer faciliteren dan dirigeren. Voor bestuurders ook vaak een lastige rol als schakel tussen de lokale overheid en die energieke samenleving.

Aan de vooravond van het VNG jubileumcongres, vindt er tussen 17 en 22 uur een bijzondere ontmoeting plaats in Den Haag. Bestuurders met hart en/of portefeuille voor klimaat en energie ontmoeten elkaar om op informele wijze kennis te maken met elkaar, staatssecretaris Atsma, Maarten Hajer (directeur PBL), VNG speerpunten rondom klimaat, de Lokale Klimaatagenda, regionale samenwerking en het centrale thema 'de energieke samenleving'. Aan de hand van cases over wonen, bedrijven, mobiliteit en energie wordt een veranderende rol van de overheid in de uitvoering van klimaatbeleid besproken in kleine samenstellingen. Hier is alle ruimte om vragen, ervaringen en knelpunten uit uw eigen gemeente te bespreken met uw collega's.