In de Borgingscommissie is op 10 februari het concept Uitvoeringsprogramma voor 2015 besproken. De hierin opgenomen activiteiten dienen voor 1 mei zodanig gereed te zijn, dat ze door te rekenen zijn voor de Nationale Energie Verkenning die in oktober verschijnt. Stephan Brandligt, voorzitter van Klimaatverbond Nederland, pleitte er voor dat decentrale overheden sterker worden betrokken bij de discussies rond decentrale energie en de ‘postcoderoosregeling’.

“Decentrale overheden investeren al jaren in deze ontwikkeling en staan vaak garant voor initiatieven", geeft hij aan. "Daarom willen wij namens de decentrale overheden meedenken over de verbetermogelijkheden van de huidige situatie. En dat is meer dan alleen een fiscale oplossing.” Op 30 januari vond de werkconferentie 'De praktijk van het Energieakkoord in de regio' bij de SER plaats. Ruim 180 bestuurders en uitvoerders van provincies, gemeenten en waterschappen wisselden hun ervaringen uit. De presentaties en een (foto)verslag zijn terug te vinden op www.energieakkoordser.nl.