Europarlementariër Bas Eickhout komt vanuit Brussel naar het gemeentehuis in Rucphen om op 15 oktober het startschot te geven voor de regionale publiekscampagne "Energie Bewust: thuis besparen". Eickhout, klimaatdeskundige en lid van het Europees Parlement, houdt zich dagelijks bezig met grensoverschrijdend klimaat- en energiebeleid.

Problemen die zich afspelen op mondiaal en Europees niveau. Toch liggen de oplossingen vaak dichter bij huis. In de gemeente, in het dorp of in de wijk. Bas Eickhout gaat het campagnemateriaal, waaronder het speciaal ontwikkelde logo,overhandigen aan de wethouders van de gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom, Moerdijk, Roosendaal en Rucphen. De centrale boodschap van de campagne is dat iedereen energie kan besparen in en rond de eigen woning. Thuis bewuster omgaan met energie is het startpunt van verandering. De campagne is ontwikkeld door de RMD in opdracht van de deelnemende gemeenten. In oktober en november wordt de campagneboodschap via diverse kanalen gecommuniceerd in West-Brabant. De campagne zoomt per gemeente in op een wijk of dorp en omvat diverse activiteiten waarbij op een actieve manier bewustwording en informatievoorziening centraal staan. Binnen de wijk of het dorp worden bewoners, scholieren en bedrijven gemobiliseerd en met elkaar in contact gebracht tijdens een energiemarkt. Eerdere energiemarkten die de RMD in opdracht van regiogemeenten maakte trokken landelijke belangstelling.'Energie Bewust: thuis besparen' is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten in samenwerking met de lokale woningstichtingen, dorpsraden, wijkcommissies en basisscholen.