Hebt u in uw gemeente te maken met verouderde gebouwen, terwijl u liever een gezond, duurzaam en fris schoolgebouw voor leerlingen en medewerkers wilt? Denkt u om die reden aan renoveren, maar stuit u op praktische bezwaren als tijd en geld? Kom dan naar de kennissessie Renovatie Schoolgebouwen voor informatie over de nieuwste ontwikkelingen.

In één dagdeel op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom renovatie

De VNG, PO-Raad en VO-raad houden gezamenlijk zes regionale, compacte kennissessies in mei en juni. Hierin vertellen zij u alles over de meest recente ontwikkelingen. Zoals het advies van de commissie Nijpels aan staatssecretaris Dekker. En welke acties u nu al kunt nemen om goed voorbereid te zijn.

Ook geeft de Green Deal Scholen beleidsmatig én praktisch advies om uw schoolgebouwen niet alleen betaalbaar, maar ook duurzaam én gezond te maken. Naast veel actuele informatie, ontvangt u via werktafels en een live helpdesk concreet advies om direct met uw vraagstuk aan de slag te gaan.

Bij aanmelding kunt u - indien gewenst - de voor u belangrijke thema’s aangeven.

Organisatie en kosten

De organisatie van deze kennissessies is in handen van de Green Deal Scholen. Binnen dit initiatief werken onder meer de VNG, PO-Raad en VO-raad samen aan een gezonde leer- en werkomgeving in een voor schoolbesturen betaalbaar schoolgebouw.

De compacte kennissessies zijn exclusief toegankelijk voor schoolbesturen en gemeenten. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Ja, ik wil graag meer weten over de kennissessie Renovatie van schoolgebouwen