Eén van de succesnummers van het burgerparticipatiepakket van het Klimaatverbond is het Energiecafe. In een ontspannen sfeer krijgen buurtbewoners informatie over energiebesparing en duurzame energie en gaan hierna ook meer dan gemiddeld aan de slag.

In 2010 zijn door heel Nederland 60 van deze cafés georganiseerd. Leden van het Klimaatverbond verdienden snel hun contributie terug door de 10% korting. Tijd om de balans op te maken.

Gemiddeld twee maatregelen

De thema's energiebesparing en duurzaamheid leven volop. Bewoners vinden het vooral belangrijk wat ze zelf kunnen doen. Gemiddeld willen bezoekers thuis met twee maatregelen aan de slag. De meeste interesse gaat uit naar isolatie, zonne-energie en gedrag.

Voorbeeld 1: Steenwijkerland (Drenthe)

In de gemeente Steenwijkerland hebben ruim 600 mensen maatregelen genomen voor isolatie en zonne-energie. Dit gebeurde aan de hand van een lokale subsidieregeling, een aantal Energiecafés en een beurs. De lokale duurzaam wonen-beurs trok maar liefst 1.100 bezoekers. Er waren veel lokale aanbieders aanwezig, wat hen veel opdrachten opleverde. Steeds was er volop enthousiasme. Zo deden 700 mensen mee met de quiz. Het was een goede zet de beurs te koppelen aan het thema 'wonen', dat dichtbij de belevingssfeer mensen ligt. Vervolgens werd in de diverse dorpskernen een aantal Energiecafés gegeven. Eind 2010 en begin 2011 hebben ruim 600 mensen subsidie gevraagd en gekregen voor de aanschaf van isolatie, zonnepanelen en/of dubbel glas. Voor Steenwijkerland gaf het een extra impuls aan het toch al groene karakter van de gemeente.

Voorbeeld 2: stad Utrecht

In de gemeente Utrecht is in juni 2010 op een Energiecafé-avond het idee geboren voor Energie U, een lokale vereniging voor duurzame energie (www.energieu.nl). In een half jaar sloten zich 200 leden aan. Opmerkelijk is onder meer dat de vereniging in korte tijd al een deal sloot met exploitant Ecofys RFB om een eigen windpark te bouwen op industrieterrein Lage Weide. Deze deal is zodanig opgezet dat leden straks kunnen zeggen: 'dat zijn onze windturbines.' In de Zeeheldenbuurt hebben inwoners eind 2010 allerlei maatregelen genomen en materialen ingekocht. Dit gebeurde naar aanleiding van een tweetal energiecafés. Tien inwoners van de Zeeheldenbuurt hebben zonnepanelen aangeschaft. Acht huishoudens kochten dubbel glas. En negen bewoners hebben een aanbieder voor groene stroom gevonden. Alles gebeurde steeds in een groep.

Voorbeeld 3: Bronckhorst (Gelderland)

Hier zijn in twee van de dorpskernen avonden gehouden met in totaal 60 aanwezigen. Deze Energiecafés hadden een interactief karakter, met onder meer een quiz en 'actiehuisjes'. De teneur was duidelijk: 'we gaan met elkaar aan de slag.' Er was veel interesse in lokale subsidieregelingen en ook de 'eerste fotonenboer van Nederland' trok het nodige bekijks. Uit een enquête na afloop bleek dat 65% met eigen energieopwekking aan de slag wil, 50% met isolatie en verwarming, en ook 50% met verlaging van energiegebruik. Hiervan gaf 31% aan dit samen te doen met andere bewoners.

Nieuwe ronde Energiecafés

Het zijn mooie voorbeelden voor de volgende ronde Energiecafés waar ook uw gemeente op kan intekenen. Een 'Energiecafé' is een laagdrempelige, interactieve inspiratieavond voor duurzaam wonen en energiegebruik. Opgezet voor zowel huiseigenaars als huurders, zodanig dat iedereen er wat opsteekt, ervaringen worden uitgewisseld en de juiste snaar geraakt wordt. Een gemeente of een woningcorporatie kan een of meerdere avonden houden. Het Klimaatverbond steunt dit actief en heeft de formule van energieadviesbureau Brand New Energy daarom opgenomen in haar pakket 'Samen op Stoom'.

Samen doen met burgers en stakeholders

Bart van den Bosch van organisator Brand New Energy: 'De gemeente (of een woningcorporatie) nodigt de mensen uit, bijvoorbeeld in een wijk of kern, en regelt de locatie. Wij verzorgen de invulling, in nauwe afstemming met de gemeente. We merken dat gemeentes een concrete invulling van de duurzaamheidsdoelstellingen in het college-akkoord vaak lastig vinden. De avonden plus alle follow up die we bieden, voorzien daar goed in. Het is daarbij erg belangrijk dat een gemeente het samen met burgers en stakeholders doet.'

Wilt u meer weten?

Voor de bekostiging van de avond kan een gemeente putten uit de SLOK-regeling. Leden van het Klimaatverbond krijgen bovendien 10% korting. Bart van den Bosch: 'We organiseren dit jaar nog zo'n 30 Energiecafés. Een deel in juni, en het grootste deel in september, oktober en november. U bent van harte uitgenodigd contact met ons op te nemen!'

Wilt u weten hoe u een of meerdere Energiecafés in uw gemeente kunt organiseren?
Brand New Energy:

Bart van den Bosch, 06-41721165, bartvdbosch@brandnewenergy.nl.

Of, vanaf 16 mei: Marnix Lamers 06-15050824, marnixlamers@brandnewenergy.nl.

Lees meer over de formule, de kosten, de resultaten en hoe het een goed idee kan zijn voor uw gemeente op www.energiecafe.info/page/info-voor-gemeenten.

Wilt u meer weten over het burgerparticipatiepakket van het Klimaatverbond? Neem contact op met Anna Schoemakers, 055 - 526 08 95, anna.schoemakers@klimaatverbond.nl.