"Aardgas wordt in 2030 niet meer gebruikt voor het verwarmen van onze huizen. Nieuwbouwhuizen moeten vanaf 2017 al aardgasloos worden opgeleverd. Om dat te bereiken moeten lokale overheden meer mogelijkheden krijgen om verdergaande maatregelen te nemen." Tijdens de ALV op 8 juni is de bijdrage aan de Energiedialoog namens de leden van Klimaatverbond Nederland vastgesteld.

Klimaatverbond Nederland doet deze oproep in het kader van de Energiedialoog die momenteel door Minister Kamp (EZ) wordt gevoerd. “De Klimaattop in Parijs heeft het einde van het fossiele tijdperk ingeluid”, aldus Klimaatverbond-voorzitter Stephan Brandligt. “Stoppen met met stoken op aardgas is daar een logisch gevolg van. Het brengt wel de urgentie direct naar de bewoners. Zij moeten in de gelegenheid worden gesteld om tijdig, maar ook zo snel mogelijk, maatregelen te nemen. Een betrouwbare overheid met visie is dan van belang. Niet alleen in Den Haag maar ook dicht bij huis: de gemeenten, provincies en waterschappen. Zij willen vaak verdergaande maatregelen nemen en moeten daar ook de gelegenheid voor krijgen. Ondersteuning van het Rijk is daarbij nodig, ondermeer met enkele wettelijke bepalingen. Het schrappen van het recht op een aardgasaansluiting is daar het meest aansprekende voorbeeld van."

Lees de gehele inbreng van Klimaatverbond aan de Energiedialoog.

Contactpersoon: Donald van den Akker

Klimaatverbond Nederland is sinds 1992 dé vereniging van, voor en door decentrale overheden die ambitieus klimaatbeleid nastreven.