Op woensdag 16 oktober was Zaanstad het decor van de regionale bijeenkomst ‘Bouwen aan duurzame coalities’. Het was een geslaagde bijeenkomst die veel gespreksstof opleverde en veel inspiratie gaf aan de deelnemers. Het onderwerp van de veranderende rol van de overheid en de beweging van onderaf wordt door vrijwel alle gemeenten herkend.

De meeste gemeenten worstelen hiermee, want het vraagt een wezenlijk andere benadering van het werk en van de omgeving. Daarbij komt dat de meeste gemeenten in onrustige en onzekere tijden verkeren vanwege de bezuinigingen, die leiden tot reorganisaties en inkrimping. Bovendien vinden er over een half jaar verkiezingen plaats die het allemaal nog spannender maken.

Tijdens de bijeenkomst ‘Bouwen aan duurzame coalities’ behandelden een aantal sprekers verschillende onderwerpen waar gemeenten tijdens het aangaan van duurzame coalities mee te maken hebben. De onderwerpen die uitgebreid de revue passeerden, waren:

  • nttHet innovatieve energiecontract
  • nttHet Energieakkoord
  • nttLokale initiatieven
  • nttDe pluriforme samenleving
  • nttMulti-actor procesmanagement
  • nttEnergie Moerdijk
  • nttHet Burgemeestersconvenant
  • nttTaxonomie van de energieke samenleving
  • nttMaatschappelijk rendement

Er werd nog lang nagepraat over de onderwerpen die aan de orde kwamen. We zijn dan ook nog lang niet klaar met leren en meer van dit soort bijeenkomsten zijn nodig om gemeenten de komende jaren te helpen bij alle veranderingen.

Het verslag van de regionale bijeenkomst kunt u hier downloaden. Verder is er naar aanleiding van de bijeenkomst een document samengesteld met gemeentelijke suggesties voor het aangaan van duurzame coalities.

Gemeenten die direct richting de VNG willen reageren op de opgave die voor lokale overheden besloten ligt in het Energieakkoord, kunnen dat doen via deze oproep.