Op maandag 14 september gingen 96.400 basisschoolleerlingen een week lang lopend en fietsend naar school en verzamelen hiermee Groene Voetstappen. Deze klimaatactie vindt elk jaar plaats binnen de Week van de Vooruitgang, een week in het teken van duurzame mobiliteit.

In Amsterdam, waar bijna 10.000 leerlingen deelnamen, werd de klimaatactie landelijk afgetrapt door gedeputeerde Bart Heller van de provincie Noord-Holland. Hij keek samen met leerlingen van de Sint Antoniusschool naar het filmpje op de Groene Voetstappenwebsite dat poolreiziger Philip de Roo speciaal voor de actie maakte. Aansluitend ging hij in gesprek met leerlingen over wat je zelf kan doen om de uitstoot van CO2 te verminderen. Ook in diverse andere gemeenten vonden in de deze week activiteiten plaats om de week feestelijk te starten. Zo maakte het Jeugdjournaal een verslag van de aftrap in IJsselstein.

In veel gemeenten werden aan het eind van de week de verzamelde voetstappen overhandigd aan de verantwoordelijk wethouder en/of gedeputeerde en gingen lokale bestuurders in gesprek met de leerlingen over klimaatverandering. Zo gingen de Groene Voetstapdeelnemers in bijvoorbeeld Assen met een aardgasbus naar het stadhuis alwaar zij in de raadszaal met de wethouder over de klimaatproblematiek spraken. RTV Assen maakte hiervan een verslag.

Alle landelijke voetstappen worden zeven december a.s. tijdens de Kinderklimaattop in Den Haag aan minister Jacqueline Cramer (VROM) overhandigd. Op deze Kinderklimaattop gaan Groene Voetstapdeelnemers nadenken over een Gouden tip die zij de minister mee willen geven en vragen haar de Groene Voetstappen mee te nemen naar Kopenhagen waar zij later die week naar afreist. De Gouden Tip die kinderen in 2008 op de eerste kinderklimaattop aan Jacqueline Cramer overhandigden wordt in november door het ministerie van VROM en het Klimaatverbond uitgevoerd. Schaart uw gemeente zich achter de Gouden Tip van 2009?

Ook andere Europese Milieuministers zullen de in hun land verzamelde voetstappen in Kopenhagen overhandigen.

Het succes van de Groene Voetstappenactie, die door Het Klimaatverbond wordt georganiseerd, komt vooral door de positieve insteek en het gemak van deelname. Voor elke heen- en terugreis die een leerling die week lopend, fietsend of steppend aflegt, krijgen de leerlingen een Groene Voetstapsticker, die zij in een stickerboekje plakken. De actie Groene Voetstappen vindt plaats in de internationale actieweek ‘Week van de Vooruitgang’  waarin duurzame mobiliteit centraal staat. In dezelfde week organiseert Het Klimaatverbond ook de Fuelswitchkaravaan. Deze karavaan van voertuigen op schone brandstoffen trekt tot 27 september a.s. langs drieëntwintig gemeenten/regio's die een bijeenkomst hebben georganiseerd voor lokale wagenparkbeheerders. Naast deze acties van het Klimaatverbond vonden er binnen de week diverse activiteiten plaats van andere landelijke organisaties zoals Veilig Verkeer Nederland, Fietsen Scoort en Milieudefensie. De Groene Voetstappencampagne wordt mede mogelijk gemaakt door de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Gelderland, Overijssel Noord-Brabant en Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling.