Onze economie is grotendeels gebaseerd op goedkope, fossiele grondstoffen die langzaam maar zeker op raken. Groene grondstoffen bieden hier uitkomst, maar om dat goed vorm te geven moet er nog wel wat gebeuren. Het LEI en de Kennisalliantie onderzochten wat Zuid-Holland moet doen voor een bloeiende “biobased economy”.

Het blijkt dat als bedrijven, onderzoek en overheid vanuit een gedeelde visie samenwerken, er miljoenen verdiend kunnen worden die ook nog eens veel extra banen opleveren.

Juist in deze regio
De regio Zuid-Holland is bij uitstek geschikt voor biobased technology. Hoogwaardige toepassingen kunnen worden gerealiseerd vanuit Delft en Leiden, omdat daar de juiste voorwaarden aanwezig zijn: technologiebedrijven, universiteiten en hogescholen, ruimte voor experimenten en een goede infrastructuur. Bovendien is Rotterdam een belangrijke hub voor grondstoffen die gebruikt worden bij de productie van chemie en energie.
Volgens de onderzoekspartners kan de provincie Zuid-Holland in vijf stappen een stevige positie bereiken als biobased (kennis-)centrum van Europa. Dit schrijven zij in de brochure De Biobased Economy in Zuid-Holland.

Vijf stappen naar een andere economie
Het stappenplan is als volgt opgebouwd. Eén: uit het rapport blijkt dat de regio een business accelerator nodig heeft waar bedrijven terecht kunnen om te experimenteren, te innoveren en hun producten te kunnen etaleren. Twee: om goed zichtbaar te zijn op de wereldmarkt moet samenwerking gezocht worden met andere toonaangevende Europese regio’s. Drie: voor blijvende impact op de wereldwijde groeimarkt is aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs nodig. Er zijn nu nog geen gespecialiseerde opleidingen op mbo, hbo en academisch niveau. Het is belangrijk om bij de ontwikkeling van opleidingen de marktvragen te betrekken. De vierde aanbeveling is om gezamenlijk naar buiten te treden. Zeker op buitenlandse beurzen. En in de laatste stap beveelt de onderzoekscommissie een cross-sectorale denkwijze aan. Want door biobased toe te passen op andere sectoren zoals ICT en Water, ontstaan nieuwe producten voor internationale markten.

Biobased Economy in beeld
Hoe ziet Nederland eruit als er volop gebruik wordt gemaakt van groene grondstoffen? Als transport gebruik maakt van biobrandstoffen, de chemische industrie fossiele grondstoffen vervangt door bio-ethyleen e.a., rioolslib eindigt in groen gas en de nutriënten teruggaan naar het land? Deze film schetst de mogelijkheden van de Biobased Economy. (bron: WUR Universiteit Wageningen)