De bouw van Windpark Nieuwegein is van start gegaan. Het nieuwe windpark is gesitueerd tussen bedrijvenpark Het Klooster en de Rijksweg A27. Het windpark bestaat uit vijf windturbines met een vermogen van elk 2 megawatt. De turbines hebben een ashoogte van 105 meter en leveren vanaf 2015 jaarlijks voldoende groene stroom voor 8.000 gezinnen. Het door Eneco ontwikkelde windpark is een initiatief van de gemeente Nieuwegein en past bij het streven van de gemeente om in 2040 klimaatneutraal te zijn.

In de afgelopen maand heeft de aannemer bouwketen en hekwerken op het bouwterrein geplaatst. Ook is de bouwweg aangelegd en zijn er voorbereidingen getroffen om de kraanopstelplaatsen aan te leggen. De heiwerkzaamheden zullen vanaf 22 augustus (na de bouwvak) starten. Vanaf september wordt de ondergrondse bekabeling voor het windpark aangebracht, wat deels gebeurt via een gestuurde boring. Vervolgens worden in oktober de funderingen voor de vijf windturbines aangebracht, zodat in november kan worden gestart met het plaatsen van de windturbines. Als alles volgens planning verloopt, is Windpark Nieuwegein in het voorjaar van 2015 gereed.

Nieuwegein klimaatneutraal in 2040
Vanaf begin 2015 levert het windpark groene stroom voor 8.000 huishoudens (circa 30% van Nieuwegein). Ook draagt het windpark bij aan het duurzame karakter van bedrijvenpark Het Klooster. Wethouder Peter Snoeren: “Nieuwegein heeft de ambitie om in 2040 een klimaatneutrale stad te zijn. De bouw van dit windpark levert daaraan een belangrijke bijdrage. Samen met Eneco willen we zoveel mogelijk bedrijven en bewoners betrekken bij dit project om zo een klimaatneutrale stad dichterbij te brengen.”

De vorderingen van Windpark Nieuwegein zijn te volgen via www.windparknieuwegein.nl.