De gemeenten Boxtel en Noordoostpolder verzoeken minister Kamp van Economische Zaken om de opsporingsvergunning voor schaliegas in te trekken. Dit als eerste stap om de discussie over de toekomstige energievoorziening van Nederland met een schone lei te beginnen. Vervolgens herhalen beide gemeenten hun eerdere verzoek om een brede maatschappelijke discussie te starten.

Alternatieven onderzoeken
,,Tot nu toe voert de Rijksoverheid de discussie over de energietoekomst van Nederland zeer beperkt”, stellen beide gemeenten. ,,Er wordt voornamelijk gekeken naar de technische aspecten van schalie- en steenkoolgas. Andere, hernieuwbare, energiebronnen blijven nagenoeg buiten beeld. Deze opstelling leidt steeds tot weerstand en gaat voorbij aan de noodzakelijke maatschappelijke discussie.” Boxtel en Noordoostpolder trekken samen op in hun contacten met de Rijksoverheid en andere overheden. Beide gemeenten zeggen niet alleen ‘nee’ tegen schaliegas, maar kiezen vol overtuiging voor investeringen in hernieuwbare energiebronnen.

Schaliegasvrij
Op zeer korte termijn komen beide gemeenten met een manifest tegen schaliegas, dat voorgelegd zal worden aan de andere schaliegasvrij verklaarde overheden. Noordoostpolder en Boxtel worden hierbij ondersteund door het Klimaatverbond, een samenwerkingsverband van lagere overheden, waarvan 155 gemeenten lid zijn. Het Klimaatverbond geeft praktische ondersteuning rond het manifest en denkt met de beide gemeenten mee over verdere bestuurlijke acties richting de Rijksoverheid.

(Afbeelding: Trouw)