In navolging van Gelderland heeft ook Noord-Brabant zijn eigen Energieakkoord. Het Brabants Energieakkoord werd op 20 maart in Tilburg gepresenteerd door SER Brabant, de Brabantse Milieufederatie (BMF), de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW), land- en tuinbouworganisatie ZLTO, de Verenigde Energie Coöperaties Noord-Brabant (VEC) en de B5 (stedelijk netwerk van vijf grote Brabantse steden). Het akkoord, dat een vertaling is van het Nationale Energieakkoord naar de Brabantse realiteit, stippelt de route uit naar een klimaat- en energieneutraal Brabant in 2050.

De komende jaren werkt Brabant stevig aan een groene en duurzame provincie. Tot 2021 worden 40.000 woningen energieneutraal gemaakt en de industrie gaat 10% van haar energie opwekken via zonnepanelen. Ook de Brabantse landbouwsector doet mee. Deze sector gaat tot 2020 met biomassa, wind- en zonne-energie 5,1 petajoule realiseren. Bovendien wordt in dezelfde periode 2 procent energie per jaar bespaard. Via deze investeringen wordt een groene groei van de Brabantse economie en werkgelegenheid verwacht (circa 5.000 voltijds banen).

Koppeling sociale en technologische innovatie
Het akkoord koppelt sociale innovatie aan technologische innovatie om de energietransitie in Brabant de komende jaren te versnellen. Dat vergt maximale samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en burgers en optimaal gebruik van de Brabantse innovatiekracht.

Versnellingspaden
Het akkoord richt zich met drie zogenoemde versnellingspaden op de grootverbruikers van energie: de gebouwde omgeving, de industrie en de landbouw. Het akkoord streeft naar energieneutraliteit in 2050 en richt zich op energiebesparing en verduurzaming van de energievoorziening met biomassa, windenergie, zonne-energie, geothermie en warmte-koude-opslag.

U kunt hier de volledige versie van het Brabants Energieakkoord downloaden. Verder kunt u hier een filmpje bekijken over de presentatie van het Brabants Energieakkoord.