“Aanpassingen aan klimaatverandering zijn urgent." De Brabantse gedeputeerde Johan van den Hout is vandaag unaniem gekozen tot bestuurslid van Klimaatverbond Nederland. Van den Hout (SP) zal zich vooral bezig houden met de gevolgen van klimaatverandering.

Van den Hout: ”Aanpassingen aan klimaatveranderingen zijn ook in Nederland urgent geworden. Er zijn al veel initiatieven om de gevolgen van klimaatverandering te beperken, waaraan zowel de overheid als burgers kunnen bijdragen. Maar zoals afgelopen week ook in Brabant bleek, moet het tempo omhoog om het veranderende klimaat bij te houden. De extreme regenbuien leidden vorige week tot grote wateroverlast en schade. Maar er zijn meer klimaatontwikkelingen  die we nu onder ogen moeten zien. Zo hebben toenemende hittegolven en verspreiding van de ziekte van Lyme door teken veel impact op de gezondheid. Dat vraagt om een breed pakket aan toekomstbestendige maatregelen.”

Klimaatverbond Nederland werd in 1992 opgericht om met decentrale overheden vooral de oorzaak van klimaatverandering, de uitstoot van broeikasgassen, te beperken. Voorzitter Stephan Brandligt: “We zijn erg blij met de komst van Johan in ons bestuur. Vooral ook omdat we daarmee een ervaren bestuurder in de gelederen hebben die gedreven is om zich in te zetten op de gevolgen van klimaatverandering. Sinds de jaren ’70 is er wereldwijd te weinig gedaan om verdergaande klimaatverandering te voorkomen. Nu krijgen we met de gevolgen daarvan te maken, ook in Nederland. Obama verwoordde het goed: we zijn de eerste generatie die te maken heeft met de gevolgen van klimaatverandering en de laatste die er iets aan kan doen. Ons klimaatbeleid is nog niet ingericht op die combinatie.”

Uit het onderzoek ‘Voetje voor voetje’ dat Klimaatverbond Nederland vorig jaar met de Universiteit Utrecht onder KVN gemeenten-leden heeft uitgevoerd, bleek dat nog niet de helft met de gevolgen van klimaatverandering bezig is. Waar dat wel gebeurt, ligt de aandacht vooral op watergerelateerde risico’s.
Brandligt: “Gemeenten en provincies zullen de samenwerking met anderen, zoals waterschappen, GGD’en en veiligheidsregio’s, maar ook burgers en bedrijven moeten versnellen om een antwoord te formuleren op het nieuwe klimaat. Die urgentie groeit met de dag, en ook de urgentie om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Want zo lang de oorzaak van klimaatverandering niet wordt aangepakt, zullen de gevolgen alleen maar heviger worden.”

Meer informatie:
Klimaatverbond Nederland, Anna Schoemakers, 06 26086199, anna.schoemakers@klimaatverbond.nl

Persbericht in PDF