Een koel huis tijdens een hittegolf als deze: dat wil iedereen wel. Maar veel woningen in Nederland warmen tijdens een hittegolf erg op. Het Overleg Standaarden Klimaatadaptatie (OSKA) wil daar verandering in brengen.

Met de intentieverklaring ‘klimaatverandering en koeling gebouwen’ zet zij zich ervoor in dat de standaarden voor het ontwerp van gebouwen rekening gaan houden met warmere zomers en de groeiende behoefte aan koeling. U kunt de intentieverklaring ‘klimaatverandering en koeling gebouwen’ hier lezen. Eerder berichtte Klimaatverbond Nederland dat in de energietransitie de focus alleen op de warmtebehoefte (en warmtenetten) ligt. Het koeltevraagstuk wordt hierin vaak vergeten. Hieronder volgt het nieuwsbericht over de intentieverklaring van OSKA.

Waarom deze intentieverklaring?

Het klimaat verandert. Er zijn vaker hittegolven en winters worden zachter. Nieuwe gebouwen hebben een lange levensduur, vaak meer dan 50 jaar. Daarom is het belangrijk om bij het ontwerp ervan rekening te houden met de toekomst. Het initiatief voor de verklaring komt van Klimaatverbond Nederland. Samen met vertegenwoordigers van bedrijfsleven, overheden en standaardisatie-instellingen heeft zij deze verklaring opgesteld in een werkgroep. Dit OSKA-actieteam bestaat uit FME/NVKL, ISSO, Ministerie BZK, NEN, NL Ingenieurs en Klimaatverbond Nederland.

Wat staat erin?

OSKA Plenair heeft deze intentieverklaring begin juli vastgesteld. In de verklaring staan acties en afspraken om ervoor te zorgen dat standaarden voor nieuwbouw en renovatie rekening houden met klimaatverandering. De verklaring geeft aan welke standaarden daarvoor ontwikkeld of aangepast moeten worden. Een kernpunt in de verklaring is de ‘ladder van koeling’. Deze geeft aan welke stappen verstandig zijn om ervoor te zorgen dat een gebouw voldoende koel blijft in een warmer klimaat. 

Wat doet OSKA?

Bij het ontwerpen, bouwen en onderhouden van gebouwen, infrastructuur en openbare ruimte spelen standaarden een belangrijke rol. Voorbeelden van standaarden zijn normen, richtlijnen, protocollen, checklists en handreikingen. In standaarden is vaak nog geen rekening gehouden met klimaatverandering. Het Overleg Standaarden Klimaatadaptatie (OSKA) wil daar verandering in brengen: door met verschillende partijen in gesprek te gaan en samen te bepalen welke onderwerpen belangrijk zijn, wil ze bevorderen dat nieuwe inzichten over klimaatverandering een plek krijgen in standaarden. In OSKA werken overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en de standaardisatie-organisaties CROW, ISSO, NEN, RIONED met elkaar samen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze collega Jan Engels, projectleider koeltebehoefte. Mail naar jan.engels@klimaatverbond.nl of bel 088-0238900.