De Europese Commissie wil de EU-regels voor het belasten van energie grondig wijzigen. Volgens eurocommissaris Algirdas Semeta (Belastingen) is dat nodig om bestaande onevenwichtigheden weg te nemen en om meer rekening te houden met het klimaatbeleid.

Semeta wil dat energiebelasting, die nu nog uitgaat van de verbruikte hoeveelheid, gaat bestaan uit twee onderdelen. Het eerste is gebaseerd op CO2-uitstoot en wordt vastgesteld op 20 euro per ton CO2. Het tweede onderdeel is gebaseerd op de energiewaarde. Het minimumtarief zou worden vastgesteld op 9,6 euro per gigajoule voor motorbrandstoffen en 0,15 euro per gigajoule voor verwarmingsbrandstoffen. De afgelopen dagen ontstond commotie over het plan. Duitsland vreest dat het tot hogere dieselprijzen leidt en verklaarde zich bij voorbaat tegen. Om de regels voor energiebelasting te veranderen is instemming van alle EU-lidstaten nodig.

Compenseren

Als de prijs van diesel stijgt door een hogere energiebelasting, moet de overheid dat compenseren met een verlaging van de ''dieselstraf'' die momenteel in de BPM (aanschafbelasting) en de MRB (motorrijtuigenbelasting) voor dieselauto's zit verwerkt. Dat heeft brancheorganisatie Bovag laten weten in een reactie op het nieuws dat Brussel de energiebelasting op de schop wil nemen.

Europees niveau

De belangenbehartiger voor de autobranche wijst er echter op dat als de dieselprijs daardoor omhooggaat, dit op Europees niveau zal gebeuren. Daardoor hebben alle lidstaten met eenzelfde stijging te maken.' 'Ongewenste grenseffecten blijven dan ook uit en wij delen de vrees die er in Duitsland bestaat, daarom ook niet'', aldus Bovag. Duitsland vreest dat de maatregel tot hogere dieselprijzen leidt en verklaarde zich bij voorbaat tegen.

Niet onredelijk

Verladersorganisatie EVO vindt op zich de door de EU voorgestelde verandering in het belasten van energie niet onredelijk. Het gaat uit van het principe dat de vervuiler betaalt. Maar diesel zou daardoor vergeleken bij benzine wel flink duurder kunnen worden. Als het wordt ingevoerd, moet een schokeffect wel worden vermeden, aldus de EVO. Dat kan bijvoorbeeld door hogere tarieven geleidelijk in te voeren. Om het vrachtvervoer te ontzien zou in de beginfase een lager tarief voor diesel voor het professionele gebruik kunnen gelden. Volgens de Stichting Natuur en Milieu zullen de gevolgen van het Europese voorstel in Nederland maar beperkt zijn. Het gaat om minimumtarieven en Nederland zit daar al ruim boven, aldus een woordvoerder. Het geldt alleen voor sectoren die niet onder de regels voor emissiehandel vallen, zoals het transport en kleinere bedrijven.