Tijdens het congres van het Klimaatverbond op 21 september is bekend gemaakt dat Arnoud Rodenburg, burgemeester van Midden-Delfland, voor Nederland de nationale ambassadeur voor het Covenant of Mayors (CoM) wordt.

Rodenburg is één van de 25 ambassadeurs voor het CoM in Europa, die op 11 oktober 2012 in Brussel bij elkaar komen om een gezamenlijke boodschap te presenteren. "Ik zie mijn opdracht als een tijdelijke taak, totdat mijn ambitie is bereikt en alle 415 Nederlandse gemeenten het burgemeestersconvenant hebben ondertekend."

Midden-Delfland is een oer-Hollandse gemeente met bijna 18.000 inwoners, gelegen in het hart van de metropool Rotterdam Den Haag. De gemeente Midden-Delfland is de eerste Cittaslow gemeente in Nederland en ook de eerste kleine gemeente dat het CoM gaat ondertekenen. De gemeenteraad besluit hierover in december 2012. Daarnaast maakt de gemeente ook onderdeel uit van het Stadsgewest Haaglanden, waarvan de negen gemeenten zich als eerste regio in Nederland collectief aansluiten bij deze groeiende Europese beweging.

Het Covenant of Mayors is een bottom-up beweging die in 2007 op initiatief van een aantal lokale overheden is ontstaan om een meer ambitieuze doelstelling na te streven dan de Europese Unie voorstelt. De ondertekenaars van het CoM gaan verder dan de 3 x 20 doelstelling van de Europese Unie voor 2020 (20% CO2-reductie, 20% energiebesparing en 20% opwekking van duurzame energie). Het CoM is een groot succes, want er zijn nu al meer dan 4000 gemeenten in de EU aangesloten, die meer ambitieuze doelstellingen hebben geformuleerd op het gebied van CO2-uitstoot en opwekking van duurzame energie. In Nederland leverde het tot nu toe 20 ondertekenaars op, plus één regio.

Voor alle ondertekenaars wordt in het Europese NET-COM project (Networking the Covenant of Mayors) in elke Europees land een eigen netwerk opgericht. Het Klimaatverbond zal zich de komende jaren samen met partners binnen dit project inzetten om het netwerk rondom de CoM gemeenten en regio's te versterken en te vergroten. Hierbij zullen we ons sterk maken voor gemeenten die het  CoM al ondertekend hebben. Daarnaast willen wij kennis en ervaringen uitwisselen, partijen met elkaar verbinden, informatie vanuit Europa delen, en lobby voeren voor gedeelde belangen van Nederlandse gemeenten binnen de EU en het CoMo (Covenant of Mayors Office).

Networking the Covenant of Mayors wordt geleid door Energy Cities, een consortium van 12 lokale en regionale netwerken van overheden op regionaal, nationaal en Europees niveau waarbij ook Het Klimaatverbond is aangesloten. Het project wordt gefinancierd door het Intelligent Energy Europe programma. Bekijk hier de website: http://www.burgemeestersconvenant.nl.