Volgens de Amerikaanse politicoloog Benjamin Barber is het tijdperk der burgemeesters aangebroken. Landelijke overheden kunnen de grote, wereldwijde problemen niet oplossen. Dat gaan steden en hun burgemeesters doen. Volgens Barber is dit niet de toekomst, maar gebeurt dit nu al.

In de ruim vijftig jaar dat Barber politieke processen bestudeert ziet hij staten falen bij de aanpak van grote problemen zoals armoede, klimaatverandering, en op dit moment, de economische crisis. Hij pleit voor een parlement van steden: drie bijeenkomsten per jaar van 300 steden, met als doel het uitwisselen van goed ideeën. "Dat klinkt misschien utopisch, maar veel grote steden zijn al met elkaar verbonden. De netwerken wisselen ervaringen uit en werken samen. Het is toch opmerkelijk dat steden wel de vervuiling weten terug te brengen, terwijl de grote internationale klimaatconferenties zijn verzand in louter symbolische afspraken."

Het Covenant of Mayors is hèt voorbeeld van zo'n netwerk waarin steden met elkaar verbonden zijn. Gezamenlijk dragen ze bij aan het oplossen van het klimaatprobleem en aan de transitie naar duurzame energie. Begonnen als bottom-up beweging vanuit grote steden als Londen en Barcelona, wordt het CoM nu ondersteund vanuit de EU, die het CoM ziet als een uitzonderlijk voorbeeld van multi-level governance. Het telt op dit moment zo'n 4.641 ondertekenaars, allemaal Europese (en nu zelfs Noord-Afrikaanse) gemeenten, maar er komen er dagelijks meer bij. En dit zijn niet alleen steden, maar ook kleine gemeenten, en regio's. Minder CO2 uitstoot, minder energieverbruik en een groter aandeel duurzame energie zijn de doelen, waarbij ze verder willen gaan dan de 20/20/20 doelen.

Ook steeds meer Nederlandse gemeenten sluiten zich aan. Het Covenant of Mayors biedt ze een netwerk waarin kennis en ervaring wordt uitgewisseld en gedeeld, bijvoorbeeld over duurzame woonwijken, of het opwekken van duurzame energie. Bovendien wordt er via het netwerk nieuwe consortia gevormd die aanspraak doen op Europese subsidies voor energiebesparing en duurzame energie. De EU ziet het Covenant of Mayors als een kwaliteitskeurmerk bij het aanvragen van Europese financiering. Ook in mondiaal verband (ICLEI) wordt gesproken over een wereldwijd Convenant of Mayors, dus het het netwerk wordt alleen maar groter in de toekomst.

In Nederland ondersteunt het Klimaatverbond gemeenten die het Covenant of Mayors tekenen via het Netwerk Burgemeestersconvenant. Dit netwerk behartigt de belangen van de Nederlandse ondertekenaars in Brussel en ondersteunt in het ondertekeningsproces. Burgemeester Arnoud Rodenburg van gemeente Midden-Delfland is ambassadeur van het Netwerk Burgemeestersconvenant. Ga voor meer informatie naar de website www.burgemeestersconvenant.nl of volg ons op Twitter: @ConvenantNL of @arnoudrodenburg. Via www.eumayors.eu leest u hoe u het Covenant of Mayors kunt ondertekenen. Of neem contact op met projectleider Nienke Trap (nienke.trap@klimaatverbond.nl).

Het boek "If mayors ruled the world-why cities can an should govern globally and how they already do" verschijnt dit voorjaar.

Bron: Volkskrant, Bart Dirks, Charlotte Huisman