De samenleving staat voor een urgente en complexe opgave die iedereen raakt. En dat in een tijdsgewricht waarin de democratie onder druk staat en mensen de overheid wantrouwen. Het vervolg voor het Klimaatakkoord, zowel landelijk als lokaal, gaat ook over het functioneren van de democratie.

De belangrijkste les die deze burgergesprekken hebben gegeven, is dat mensen de democratie willen versterken, mee willen praten en mee willen doen. Er zijn genoeg ideeën, kennis en ervaringen om dat waar te kunnen maken. Laten we die uitdaging oppakken. 

Burgergesprekken over het Klimaatakkoord

De bovenstaande alinea's vormen de slotalinea van het burgerrapport 'Meedenken om mee te doen'. Voor de zomer heeft het NPBO samen met het Klimaatavontuur vijf burgergesprekken over het Klimaatakkoord georganiseerd, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en de SER Borgingscommissie. Dit ook in samenwerking met het Klimaatverbond Nederland. Het waren mooie, ontwapenende en soms knetterende gesprekken waar de spanning in de samenleving over het Klimaatakkoord aanwezig was. Hier kunt het u het rapport lezen.

Wij hebben genoten van de 125 betrokken en dwarse burgers die de moeite hebben genomen om mee te praten. Het leerde ons opnieuw dat de inbreng van burgers broodnodig is voor de kwaliteit van het Klimaatakkoord én voor de kwaliteit van de uitwerking. 

Burgerrapport

De resultaten van de burgergesprekker zijn samengevat in een burgerrapport. Het burgerrapport kunt u lezen en/of downloaden via deze link.

ntWorkshop Samen met bewoners op klimaatavontuur

Met dank aan: Ariane Lelieveld, Marianne Zuur en Kirsten Notten. Zij organiseren tevens de workshop 'Samen met bewoners op klimaatavontuur: Warmteplannen, wijkplannen en regionale energie strategieën (RES)' . Uitgebreide informatie over deze workshop vindt u hier in de Klimaatacademie.