Burgers krijgen de mogelijkheid rechtstreeks in gesprek te gaan met de onderhandelaars van het Klimaatakkoord. In mei en juni zijn hiervoor op vijf plaatsen in het land regiobijeenkomsten. Het is onderdeel van een reeks initiatieven om burgers nauw te betrekken bij de grote veranderingen die nodig zijn om 49 procent minder CO2 uit te stoten.

De bijeenkomsten hebben aan de ene kant tot doel mensen te informeren over het hoe en waarom van het Klimaatakkoord. Aan de andere kant willen de onderhandelaars meer gevoel krijgen hoe mensen in het land erover denken, wat hun ideeën en zorgen zijn.

“Dit is een van de manieren om draagvlak te bouwen voor de energietransitie. Veel van de veranderingen zullen lokaal en regionaal moeten worden uitgevoerd. Daar moet je burgers vroeg bij betrekken. Zonder draagvlak is energietransitie een doodgeboren kind”, aldus hoofdonderhandelaar Ed Nijpels.

De bijeenkomsten worden laagdrempelig en informeel. De hele tijd zal er interactie zijn tussen de bewoners in de zaal en de mensen voor de zaal. Naast Ed Nijpels en een mede- onderhandelaar is er ook altijd een regionale bestuurder. Die maakt de vertaling van de Haagse onderhandelingen naar de directe omgeving in de regio.

De serie van vijf krijgt in het najaar een vervolg. Dan organiseert het Klimaatakkoord in elke provincie een bijeenkomst. Na de zomer is op hoofdlijnen bekend hoe Nederland in 2030, 49 procent minder Co2 gaat uitstoten. Dan kan het gesprek met burgers nog concreter worden over de impact op hun regio en wat het akkoord voor hen betekent.  

Op 28 mei is de eerste bijeenkomst. Deze wordt georganiseerd in samenwerking met het Gelders Energieakkoord. Secretaris Thijs de la Court geeft die avond de vertaling van het Haagse naar het Gelderse.

De bijeenkomsten zijn op:
28 mei in Zutphen
1 juni in Breda
12 juni in Groningen
13 Juni in Utrecht
15 juni in Leiden.

Meer informatie en aanmelden kan via klimaatakkoord.nl