Op 29 augustus is de nieuwe editie van de Lokale Duurzaamheidsmeter gelanceerd. In een brief aan alle Nederlandse gemeenten vraagt VNG International aan het college van Burgemeester en Wethouders om inzicht te geven in zaken als gemeentelijk milieubeleid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en samenwerking met duurzame burgerinitiatieven.

Bijna de helft van alle gemeenten vult elke vier jaar, voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen, de Lokale Duurzaamheidsmeter in. Zo geeft de Lokale Duurzaamheidsmeter inzicht in de mate waarin Nederlandse gemeenten gehoor geven aan internationale oproepen mondiaal te denken en lokaal te handelen. De uitkomsten zijn voor iedereen online toegankelijk: www.duurzaamheidsmeter.nl.